Home

Nieuws laatste update:16 mrt 2015

Ondergemiddeld foutpercentage bij plattelandsgeld

In het Nederlands Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007- 2013 ligt het foutenpercentage op 4,59 procent. Daarmee ligt het foutenpercentage lager dan het Europees gemiddelde, dat volgens de Europese rekenkamer op 8,2 procent ligt. Daaruit blijkt dat bij 1 op de 12 aanvragen van subsidie voor plattelandsgeld in Europa fouten zijn gemaakt.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken benadrukt in haar brief aan de Tweede Kamer dat het foutenpercentage niet per definitie weergeeft dat plattelandsontwikkelingssubsidies onrechtmatig zijn besteed, omdat er verschillende oorzaken voor fouten kunnen zijn. "Als bijvoorbeeld de voorgeschreven administratieve procedures niet aantoonbaar zijn gevolgd, kan de uitkering van plattelandsontwikkelingssubsidies nog steeds doelmatig en rechtmatig zijn", aldus Dijksma in reactie op Kamervragen van Gerard Schouw (D66).

"Indien uit controles en audits door de autoriteiten echter blijkt dat er sprake is van onrechtmatig uitgekeerde steun of fraude, dan zal ik overgaan tot terugvordering van subsidie", aldus Dijksma.

Of registreer je om te kunnen reageren.