Home

Nieuws laatste update:24 feb 2015

NVM: sloop dreigt voor plattelandswoning

Als regering en parlement niet snel met maatregelen komen, dan dreigt gedwongen sloop van plattelandswoningen. Dat voorspelt Arjan van de Waaij, voorzitter van afdeling Agrarisch en Landelijk Vastgoed van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

"Het aantal agrarische ondernemers blijft dalen", zegt Van der Waaij. "Linksom of rechtsom zal er iets moeten worden geregeld voor de vrijkomende bebouwing. Slopen van agrarische bebouwing zou niet het uitgangspunt moeten zijn, maar het lijkt haast onvermijdelijk dat het in de toekomst vaker gaat gebeuren."

Zelfde eisen als voor burgerwoning platteland

De makelaars willen dat snel duidelijk moet worden hoe het verder gaat met de plattelandswoning. De Nederlandse Vereniging van Makelaars zegt dat snel duidelijkheid moet komen, nu de hoogste bestuursrechter heeft bepaald dat voor de plattelandswoning dezelfde kwaliteitseisen gelden als voor andere burgerwoningen op het platteland.

De plattelandswoning is een voormalige bedrijfswoning. In 2012 heeft het parlement een Wet Plattelandswoning gemaakt, die het mogelijk maakt om bedrijfswoningen te verhuren of te verkopen aan burgers, zonder dat daardoor voor die woning ook dezelfde planologische en milieutechnische regels gaan gelden als voor een burgerwoning.

De Tweede Kamer heeft de minister van Infrastructuur en Milieu gevraagd op korte termijn inzicht te geven in de gevolgen van de uitspraak.

Kansen op platteland creëren

De NVM vreest dat de gehele Wet plattelandswoning opnieuw tegen het licht moet worden gehouden. "Erg jammer, want hiermee gaan we opnieuw een traject in dat tijd vergt", zegt Van der Waaij. "De wet is juist bedoeld om kansen op het platteland te creëren, door meer burgers in het buitengebied te laten wonen.

Van der Waaij biedt aan mee te denken over aanpassing van regelgeving en oplossingen te vinden voor de leegstand van agrarisch vastgoed. "Daarbij hoeven we niet alleen te kijken naar de plattelandswoning, want die biedt geen oplossing voor alle problemen. Er liggen in deze markt diverse andere uitdagingen, die wat de NVM betreft tegelijkertijd kunnen en moeten worden aangepakt. Daarbij is het ons doel om een duurzame oplossing te vinden en kansen te genereren voor de doorontwikkeling van het landelijk gebied."

Of registreer je om te kunnen reageren.