Home

Nieuws laatste update:31 okt 2015

Meer data meitelling mogelijk openbaar

Den Haag – Het is niet uitgesloten dat in de toekomst meer data, die boeren verplicht moeten opgeven in de Gecombineerde Opgave, openbaar worden gemaakt. Dit laat uitvoeringsorganisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) desgevraagd weten.

Onlangs publiceerde Boer&Bunder.nl een applicatie waar iedereen kan zien hoe groot een landbouwperceel is, welk gewas er staat en wat de grondsoort is. De informatie is afkomstig van de grondgebruiker zelf, zoals opgegeven in de Gecombineerde Opgave 2015. Deze informatie is openbaar gemaakt door RVO.nl.

Perceelsgegevens

Op dit moment wordt van de Gecombineerde Opgave sinds 2013 alleen de geometrie en de gewasgegevens van landbouwpercelen als 'Open Data' gratis beschikbaar gesteld voor iedereen. RVO.nl laat weten dat 'uitdrukkelijk niet de identificerende gegevens van de gebruikers van de percelen als Open Data beschikbaar zijn gesteld'.

'Kabinet streeft naar transparantie'

De reden dat RVO.nl de gegevens van landbouwpercelen 'op straat gooit' heeft te maken met overheidsbeleid. Streven van het kabinet is om een transparante en open overheid te zijn. Uitgangspunt hierbij is dat door de overheid verzamelde data openbaar is, tenzij het om privacygevoelige data gaat.

Waarom heeft RVO.nl data uit de Basis Registratie Percelen openbaar gemaakt? Reactie van de uitvoeringsorganisatie: "In het kader van het programma Open Overheid, dat door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken is geïnitieerd, is het perceelsregister van RVO.nl geïdentificeerd als een dataset die zich ertoe leent om burgers inzicht te geven in de gegevens die bij de Rijksoverheid beschikbaar zijn, zonder de belangen van betrokkenen te schaden."

Data percelen is milieu-informatie

RVO.nl benadrukt dat de keuze om perceelsgegevens openbaar te maken ook te maken heeft met een uitspraak van de rechter in 2010. De uitspraak luidde dat informatie over grondgebruik en het telen van gewassen moet worden gezien als milieu-informatie die publiek toegankelijk zou moeten zijn.

Niet iedereen blij

Niet alle boeren zijn enthousiast dat informatie over hun bedrijf 'op straat ligt'. Ze vrezen onder andere dat de informatie tegen hen gebruikt kan worden. "Geef alle linkse rakkers nog maar meer informatie om ons dwars te zitten. Dit heeft alleen maar nadelen. Valt dit niet onder de wet van de privacy?", reageert een boer op het nieuwsbericht over Boer&Bunder op Boerderij.nl.

RVO.nl stelt diverse data beschikbaar, waaronder ook satellietdata en octrooilicenties. Ook andere overheden doen dat, conform de daarvoor geldende regels.

Of registreer je om te kunnen reageren.