Doorgaan naar artikel

VVD wil waterdoelen bijstellen om ‘nieuw stikstofdossier’ te voorkomen

In 2027 moeten de doelen voor de waterkwaliteit gehaald zijn, behalve als ze onhaalbaar blijken, vindt de VVD. Het waterbeleid gaat impact hebben op heel Nederland en dus ook de landbouw, maar hoe is nog de vraag.

Water gaat een grotere rol spelen in het landbouwbeleid de komende jaren, maar hoe? De Tweede Kamer is blij dat de minister schetst hoe de komende jaren zowel waterkwaliteit als -kwantiteit onderdeel worden van onder andere het landbouwbeleid. Echter, het mist, net als bij veel andere plannen van het kabinet, de verdere uitwerking.

Bodemdaling voorkomen

Voor een deel verwijzen de verantwoordelijke bewindspersonen, als het gaat over water, naar zowel het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de bijbehorende gebiedsprocessen, als naar het Landbouwakkoord. Oftewel: hier moet door anderen over gesproken worden, voordat het kabinet met concrete voorstellen komt. Dat blijkt uit een ‘notaoverleg’, maandag in de Tweede Kamer. Het is een debat over de eerdere Kamerbrief waarin de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, de grote lijnen schetst van het beleid voor bodem en water. In die brief staat onder andere dat in de veenweide het waterpeil omhoog moet, om bodemdaling te voorkomen.

Doelen KRW in 2027

De waterkwaliteitsdoelen voor 2027, zoals vastgelegd in de Kader Richtlijn Water (KRW) is een van de doelstellingen waarover aan de onderhandeltafel van het Landbouwakkoord gesproken wordt. VVD, CDA en BBB stellen voor om naar de Europese Commissie te gaan om te praten over het bijstellen van mogelijke onhaalbare doelen voor de waterkwaliteit.

Volgens VVD’er Fahid Minhas kan dat als het doel technisch onhaalbaar is, of de maatschappelijke en economische schade te groot is. Op die manier wil hij ‘een nieuw stikstofdossier’ voorkomen. Hij wil dat de regering uitzoekt voor welke wateren de doelen mogelijk onhaalbaar dreigen te worden en daarover op tijd naar Brussel gaat om hierover te onderhandelen. VVD-minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat stelde zich niet negatief op tegenover dit voorstel.

Fouten bij intekenen bufferstroken

Als het gaat over waterkwaliteit, gaat het ook vaak over mestbeleid en derogatie. Maar ook de bufferstroken passeren de revue. BBB-Kamerlid Caroline van der Plas bracht het gedoe dat boeren ervaren bij het intekenen van de bufferstroken in de Gecombineerde opgave onder de aandacht van minister Piet Adema van Landbouw. Hij onderkent de problemen die boeren hierbij ervaren en de fouten die in het systeem zitten. “Het duurt soms dagen, ik heb bij een boer op de pc meegekeken. Daarom hebben we nu gezegd dat de fysieke situatie leidend is. Ik ben in gesprek met onder andere agrarische partijen over het verbeteren van het systeem.”

Systeem bufferstroken in 2024 beter voor elkaar

Minister Adema tekent daar ook bij aan dat de rijksoverheid ook afhankelijk is van provincies en waterschappen, die de kaarten aanleveren. “Het is de bedoeling dat we in januari 2024 het systeem beter voor elkaar hebben,” verwacht Adema. Eerdere geluiden over het gedoe met het intekenen van de bufferstroken wijzen erop dat het nog wel langer kan duren.

Share this

Afbeelding
Lydia van Rooijen

Voormalig redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin