Home

Nieuws 1 reactie

Nieuwe etiketten pas per 1 januari 2018

De operatie rond nieuwe etiketten voor insecticiden en fungiciden vraagt meer tijd dan gedacht. De nieuwe etiketten voor insecticiden zullen pas op 1 januari 2018 van kracht worden en die voor fungiciden op 1 januari 2019.

Daartoe heeft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken besloten. De uiterste afleverdatum voor insecticiden met het huidige 'oude' etiket wordt 1 juli 2018 en als uiterste datum van opgebruiken geldt 1 juli 2019. Voor fungiciden wordt de uiterste datum van opgebruiken 1 juli 2020.

Veel verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen bevatten op dit moment nog twee soorten voorschriften: een wettelijk gebruiksvoorschrift (WG) en een gebruiksaanwijzing (GA), samen het WGGA genoemd. Omdat het voor gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen lastig is geworden om in één oogopslag te zien hoe het middel per teelt gebruikt moet worden en welke restricties en aanwijzingen daarvoor dan gelden, komt er één wettelijk gebruiksvoorschrift per middel.

Uit de impactanalyse van de effecten op de toelatingen van insecticiden blijkt dat met name in de bedekte teelt van siergewassen, groentegewassen en uitgangsmateriaal de beschikbaarheid van insecticiden sterk wordt beperkt. Dit levert in die teelten problemen op in de bestrijding van ziekten en plagen.

Extra maatregelen

Dijksma heeft wel de voorwaarde gesteld dat partijen extra emissiereducerende maatregelen moeten treffen bovenop de al aangekondigde maatregelen van teeltvrije zones, driftreducerende maatregelen en zuiveringstechnieken om de gestelde milieudoelstellingen binnen bereik te houden.

Met LTO Nederland en Nefyto is afgesproken dat zij uiterlijk 1 juli met een Plan van Aanpak komen met daarin aanvullende maatregelen die de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater aanzienlijk verminderen, inclusief puntbelastingen. Verder zal het plan van aanpak in moeten zetten op de introductie en uitrol van alternatieve middelen en methoden ter verdere bevordering van geïntegreerde gewasbescherming.

Herbiciden afgerond

Voor de groep van herbiciden is genoemd proces inmiddels afgerond met het van kracht worden van de nieuwe etiketten per 1 januari 2013. Voor herbiciden geldt een aflevertermijn tot 1 juli 2014 en een  opgebruiktermijn tot 1 juli 2015.

Eén reactie

  • PDP De Proft

    Het zou ook zeer nuttig zijn bepaalde uniforme kleuren te gebruiken voor de verschillende rubrieken van het etiket : rood voor de gevaren en medische rubrieken, groen voor het landbouwkundig gebruik, en andere kleuren nog voor wat anders, zodat het zoeken op de etiket zeer eenvoudig wordt !!!
    Veel nuttigs voor weinig kosten en iedereen vindt alles zeer snel op de etiket !!! Het kost slechts weinig moeite om zelfs dit te begrijpen , mogelijk te eenvoudig !!! ???

Of registreer je om te kunnen reageren.