Home

Nieuws

Met miljoenen onderzoek ziekten en plagen veiligstellen

Alleen met inzet van PT-gelden kan tot 2018 belangrijk onderzoek naar ziekten en plagen (plantgezondheid) gecontinueerd worden.

Door het wegvallen van het PT dreigt dit in gevaar te komen. Het lukt niet op korte termijn dit onderzoek door private partijen te laten financieren, blijkt uit stukken voor de commissie voedingstuinbouw van het PT.

Volgende week beslissen sectorpartijen over inzet van één miljoen euro PT-middelen. Het overige geld moet van de overheid komen als het meerjarige project 'Het nieuwe Doen in Plantgezondheid Glastuinbouw' wordt ingediend voor ondersteuning met topsectorengelden. Bij elkaar is twee miljoen euro nodig om het programma te continueren om plagen en ziekten aan te pakken en duurzame glastuinbouwproducten te ontwikkelen zonder residu of uitstoot van middelen. Middels zes deelprojecten (Green Challenges) wil LTO Glaskracht Nederland de aanpak van ziekten en plagen verder uitwerken.

Met dit programma kan de glastuinbouw aan afspraken voldoen uit de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming voor de glastuinbouw in 2018 en daarna.

Of registreer je om te kunnen reageren.