Home

Nieuws laatste update:30 sep 2013

Inspectie: verdringing Polen door Roemenen in 2014

De Inspectie SZW (vroeger Arbeidsinspectie) gaat in 2014 nauwlettend volgen wat de effecten zijn van de toestroom van Bulgaren en Roemenen op de arbeidsmarkt in onder meer de tuinbouw.

In het jaarplan 2014 stelt de inspectie dat naar verwachting 20.000 Roemenen en Bulgaren naar Nederland zullen komen. Bovendien worden werknemers verwacht uit Spanje, Griekenland en Kroatië. Die toestroom zal tot verdringing leiden onder MOE-landers (met name Polen),  stelt de inspectie. Zeker omdat er tot 2015 geen extra vraag zal zijn naar buitenlandse werknemers vanuit de Nederlandse economie.

De inspecteurs zullen in 2014 met name toezien op het mogelijke effect op onderbetaling bij zo’n verruiming van het arbeidsaanbod in Nederland. Verder start een communicatiecampagne voor deze groep nieuwe werknemers over de rechten en plichten. De inspectie zal verder toezien op hoe de illegale tewerkstelling ontwikkelt door de toetreding van werknemers uit deze landen.

De grenzen gaan open per 2014 voor Bulgaren en Roemenen. Werkgevers die een dienst verrichten met personeel uit deze landen hoeven geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen bij UWV WERKbedrijf, maar ze moeten die werknemers vooraf melden.

Of registreer je om te kunnen reageren.