Home

Nieuws

Geen grote fiscale wijzigingen landbouw

Op fiscaal gebied zitten er in de belastingplannen voor 2014 geen grote maatregelen die specifiek de landbouw aangaan. De meest directe lastenverzwaring voor de land- en tuinbouw is de verhoging van de dieselaccijns met minimaal 3 cent per liter en een hogere energiebelasting.

Voor veel ondernemers kunnen echter algemene maatregelen zoals aanpassingen van de algemene heffingskorting en verlaging van toeslagen voor kinderen en ziektekosten netto een groter effect hebben. Lastenverzwaring voor ondernemers is vooral een optelsom van meerdere maatregelen die bij elkaar tot duizenden euro’s op kunnen lopen.

Op fiscaal gebied wordt bezuinigd op aftrekposten via investeringsregelingen zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA), voor de Milieu-investeringsaftrek en Vrijwillige Afschrijving op Milieuinvesteringen (Vamil) wordt daarentegen enkele miljoenen meer uitgetrokken. De drempel voor deze regelingen gaat iets omhoog naar 2.500 euro. Het budget voor de EIA gaat in 2014 met 40 miljoen omlaag. Wat daarvan precies het effect wordt is pas definitief als eind dit jaar de lijst met investeringen voor bijvoorbeeld de EIA gepubliceerd wordt.

Onduidelijk is nog wat er gaat gebeuren met regelingen als de zelfstandigenaftrek, toevoeging aan de fiscale oudedagsreserve en andere regelingen voor ondernemers. Daar wordt pas in 2015 in totaal 300 miljoen op bezuinigd, 200 miljoen minder dan in het regeerakkoord. Waar ondernemers in 2014 al wel mee te maken krijgen is de lagere fiscale aftrek voor pensioenvoorzieningen.

Positief is in ieder geval dat belangrijke vrijstellingen voor de landbouw intact blijven. Het gaat dan om de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting voor landbouwgrond, het verlaagde energietarief voor de tuinbouw en de vrijstelling voor overdrachtsbelasting op cultuurgrond. Positief kan ook voor ondernemers in de landbouw de aangekondigde verruiming van de schenkingsvrijstelling aan kinderen uitpakken. De bestaande eenmalige vrijstelling wordt tot 100.000 euro verhoogd als het geld gebruikt wordt een eigen woning, inclusief aflossing van hypotheken. Waar ondernemers met lagere inkomens ook van kunnen profiteren is een verhoogde arbeidskorting, maar daarbij gaat het slechts om maximaal enkele honderden euro’s per ondernemer.

Of registreer je om te kunnen reageren.