Home

Nieuws

CDA wil duidelijkheid over Glasfonds

Het CDA wil dat staatssecretaris Co Verdaas van EZ in een kamerbrief informeert over de vorming van een glasfonds. Zijn voorganger Henk Bleker wilde een tuinbouwvisie neerleggen en beloofde de motie-Koopmans (CDA) te zullen uitvoeren om te pogen een glasfonds in te richten voor 53 miljoen euro.

Een EZ-woordvoerder Het minister van Economische Zaken zegt dat het nog niet duidelijk is wat het PvdA-VVD-beleid zal worden: “Een nieuw kabinet houdt ernstig rekening met het beleid van de voorganger, maar er is financieel natuurlijk wel wat aan de hand in Nederland.” Staatssecretaris Verdaas heeft zich hier nog niet over uitgesproken. Dat zou kunnen gebeuren bij de behandeling van de begroting van EZ, of eerder in een kamerbrief. Die begrotingsbehandeling is namelijk verschoven naar 2013.

Het Landbouweconomisch Instituut LEI doet ondertussen onderzoek naar stimuleringsinstrumenten om het glasareaal te moderniseren. Op basis van die adviezen volgen pilots in 2013. De instrumenten zullen mogelijk de verkoopmarkt voor glasbedrijven ondersteunen. Dit project heet 'modernisering teeltareaal' en wordt onder meer bekostigd door de provincie Zuid-Holland, ELI en LTO. Welke instrumenten dat nu worden, een glasfonds (stallingsbedrijf) zoals in een motie door de Tweede Kamer is voorgesteld, of iets anders, wordt eerst onderzocht door het LEI. Eerst moet objectief onderzoek gedaan worden naar de alternatieven.

Of registreer je om te kunnen reageren.