weblog

‘Meer duidelijkheid over paarden en btw’

Paarden en omzetbelasting, het is een lastig onderwerp.

Er is de laatste jaren heel veel discussie geweest over de hoogte van de btw-tarieven, of een paard een bedrijfsmiddel is, hoe de btw bij maneges werkt, enzovoort. Gelukkig komt er langzamerhand meer duidelijkheid over de btw-status van paarden.

Zelfgefokt veulen valt onder margeregeling

Nu is er duidelijkheid rondom de toepassing van de margeregeling voor paarden gekomen. Door een aangepast beleidsbesluit van de staatssecretaris valt een zelf gefokt veulen nu ook onder de margeregeling.

Dat is goed nieuws omdat het niet alleen helderheid brengt voor toekomstige veilingen, maar ook omdat alle nog lopende bezwaarprocedures tegen naheffingsaanslagen op dit punt opgelost kunnen worden.

Veilingveulen

Tot voor kort was de Belastingdienst van mening dat de margeregeling niet van toepassing was bij een veilingveulen. Dit omdat het veulen geen “gebruikt goed” zou zijn in de zin van de margeregeling. (Paarden zijn natuurlijk geen dingen, toch vallen ze in belastingjargon onder ‘goederen’).

Inmiddels houdt de Belastingdienst zich aan het vernieuwde besluit van de staatssecretaris en kan er wel van de margeregeling gebruik worden gemaakt. Onder gebruikte goederen vallen nu ook goederen die zelf zijn vervaardigd, gekweekt of gefokt.

Met de margeregeling wordt de btw niet berekend over de omzet, maar over de winstmarge

Een (door)verkoper die gebruikte goederen inkoopt, kan de margeregeling toepassen. De goederen moeten dan wel zijn ingekocht bij iemand die bij de aankoop, vervaardiging, kweek of fok van de goederen de btw niet heeft kunnen aftrekken. En dat is vaak het geval bij paarden. Alleen de (door)verkoper die deze goederen gaat leveren, kan de margeregeling toepassen.

Minder btw in rekening brengen

Met de margeregeling wordt de btw niet berekend over de omzet, maar over de winstmarge (het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs). Er hoeft dan minder btw in rekening te worden gebracht. En dat is voordelig voor kopers die de btw niet terug kunnen vragen.

Paarden en omzetbelasting. Het blijft lastig, maar door het aangepaste beleidsbesluit is er gelukkig weer wat meer duidelijkheid gekomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.