Home

Achtergrond

Opgave goed invullen extra uitdaging door corona

Corona of niet, de Landbouwtelling en de Gecombineerde opgave 2020 gaan door, maar dan op afstand.

Alle boeren en tuinders zijn aan zet om de Gecombineerde opgave in te vullen en in te dienen voor 15 mei. Zelf of met hulp van een adviseur. Dat laatste gebeurde in de afgelopen jaren steeds vaker: volledig uitbesteden of in ieder geval even laten checken door een adviseur. Dit jaar wordt dat in ieder geval voorlopig nog lastig. Het zal op afstand gebeuren, telefonisch of met digitale middelen waarbij de adviseur online meekijkt. Die mogelijkheid wordt op verzoek ook toegepast door medewerkers van RVO.nl om boeren te helpen bij het invullen.

De Gecombineerde opgave 2020 is in grote lijn hetzelfde als voorgaande jaren. Het vormt de basis voor de aanvraag voor onder meer de volgende regelingen: uitbetaling van betalingsrechten (hectarepremie) en vergroeningspremie; extra betaling voor jonge boeren; brede weersverzekering; uitbetaling van Subsidie Natuur en Landschapsbeheer (SNL-A); hogere en lagere fosfaatgebruiksnormen.

Extra vragen Landbouwtelling

In het onderdeel Landbouwtelling staan dit jaar extra vragen voor de Europese landbouwtelling die drie keer per tien jaar wordt uitgevoerd. Die gegevens worden onder meer gebruikt voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het gaat daarbij onder meer om vragen over bedrijfsopvolging, veiligheid, verbrede landbouwactiviteiten en verkoop aan consumenten.

Betalingsrechten iets lagere waarde

De waarde van de betalingsrechten is in 2020 iets lager dan in 2019, het verschil is ongeveer € 5 per betalingsrecht heeft RVO.nl eerder aangegeven. De waarde is net als in 2019 voor elk bedrijf gelijk en zal uitkomen op circa € 370 per betalingsrecht inclusief de vergroeningpremie van ongeveer € 111.

Lees verder onder de grafiek.

Opletten bij koop en verkoop betalingsrechten

2020 is in principe het laatste jaar van het huidige GLB-systeem met betalingsrechten en vergroeningspremie. Er komt dus een nieuw systeem voor de verdeling van directe inkomenssteun en de voorwaarden die daarvoor gelden. De verwachting is dat de huidige betalingsrechten ook in 2021 nog zullen bestaan en mogelijk zelfs in 2022. Er zijn immers nog geen afspraken voor de nieuwe EU-begroting en daarna moet het nieuwe GLB nog uitgewerkt worden.

Het betekent in ieder geval dat er onzekerheid is over de waarde van de huidige betalingsrechten in 2021. Dat geldt des te meer voor 2022 en volgende jaren. Ook is onzeker in hoeverre de huidige rechten een basis gaan vormen voor toekomstige toeslagen en subsidies. Daar zullen zowel de kopers als verkopers van betalingsrechten rekening mee moeten houden.

Lees verder onder de foto.

Dit jaar geldt een lagere schadedrempel. - Foto: Stan Verstegen
Dit jaar geldt een lagere schadedrempel. - Foto: Stan Verstegen

Brede weersverzekering aangepast

Voor de brede weersverzekering is dit jaar € 17,5 miljoen euro beschikbaar tegen € 15 miljoen in 2019. De belangrijkste wijziging is dat er geen assurantiebelasting meer betaald wordt op de premie voor de weersverzekering. De subsidie is met 63,7% van de premie net iets lager dan de 65% in 2019. Dit jaar is bovendien een lagere schadedrempel mogelijk. Die ligt nu bij 20% van de oogst mislukt, vorig jaar was dat nog 30%. Goedgekeurde polissen zijn afkomstig van de volgende verzekeraars: AgriVer B.A., OFH/BFAO U.A. en Vereinigte Hagel.

Aandachtspunten 2020

Alfa Accountants zet elk jaar belangrijke aandachtspunten op een rij. Het gaat onder meer om de volgende punten:

  1. Zorg voor goede voorbereiding, gebruik checklist van RVO.nl. Opgave is alleen online mogelijk via mijn.rvo.nl. De internet browser Internet Explorer kan daarvoor niet meer gebruikt worden. Regel op tijd e-herkenning voor het digitaal ondertekenen van de opgave en eventuele machtiging voor adviseur;
  2. Zorg voor de juiste registratie van het bedrijf. Dat kan veranderen door een bedrijfsovername of de vorming van een nieuwe maatschap. In ieder geval als er sprake is van een nieuw nummer bij de Kamer van Koophandel. Als de verandering voor 15 mei is en de opgave wordt toch door het oude bedrijf ingediend dan is het risico dat de bedrijfstoeslagen niet worden uitbetaald;
  3. Zorg dat de perceelsregistratie is bijgewerkt;
  4. Uiterste indiendatum zonder uitstel is 15 mei, daarna volgt de kortingsperiode die loopt tot en met 16 juni;
  5. Let op de zogenoemde voorafgaande controles en herstel de opmerkingen. Na het indienen checkt RVO.nl op overlap van percelen, of op de opgegeven grond subsidie uitbetaald kan worden en een opgegeven gewas is toegestaan in het natuurbeheer pakket SNL-A.;
  6. Regel overdracht betalingsrechten uiterlijk 15 mei, anders tellen die betalingsrechten niet mee voor uitbetaling in 2020;
  7. Zorg dat het rekeningnummer voor uitbetaling bekend is bij RVO.nl. Is dat niet het geval dan wordt dat gemeld in de opgave;
  8. Indienen Gecombineerde opgave is verplicht voor elk bedrijf dat een uitnodiging heeft ontvangen;
  9. Ondertekenen met E-herkenning is mogelijk als ook met E-herkenning wordt ingelogd.

Perceelsgrenzen opnieuw controleren in de loop van 2020 en in 2021

Alle perceelskaarten van landbouwgrond worden geleidelijk vernieuwd in 2020 en 2021.
Boeren krijgen vooraf de gelegenheid van uitvoeringsorganisatie RVO.nl om de intekening van hun percelen te controleren. Dat gebeurt in fasen en begint pas na de Gecombineerde opgave 2020 (inclusief eventueel uitstel) benadrukt RVO.nl.
De aanpassingen zijn onderdeel van de overgang naar de zogenoemde Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), de nieuwe digitale basiskaart van Nederland. Die wordt in 2022 van kracht en is dan de basis voor de registratie van alle percelen.
Controle percelen
De controle van percelen en intekening gebeurt via de zogenoemde BGT-check. Die gaat dit jaar van start na de Gecombineerde opgave. Boeren krijgen in meerdere groepen een brief van RVO.nl met informatie over de BGT-check en het verzoek om de eigen percelen te controleren.
RVO.nl gaat dit jaar circa 20.000 boeren uitnodigen, te beginnen in de noordelijke provincies (zie kaart hieronder als indicatie). Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de ervaringen uit een eerste praktijktest in 2019. Volgend jaar volgen dan de resterende circa 30.000 boeren. De aanpassingen voor boeren die dit jaar een BGT-check krijgen, worden pas in 2021 doorgevoerd.
Luchtfoto‘s
RVO.nl is er alles aan gelegen om de invoering van de nieuwe BGT-kaarten zo makkelijk mogelijk te maken, onder meer door het gebruik van gedetailleerde luchtfoto’s. De invoering van de huidige perceelsregistratie in 2010 leidde tot veel commotie bij boeren. Bijvoorbeeld door forse aanpassingen van percelen door onjuiste aanpassingen van slootranden en schaduwwerking van bomen.

Neem gratis deel aan webinar over de Gecombineerde opgave. Deze is donderdag 2 april, vanaf 19.00 uur. Schrijf je nu in middels het aanmeldingsformulier.

Opgave goed invullen extra uitdaging door corona

Of registreer je om te kunnen reageren.