Home

Achtergrond

Meeste GLB-geld naar waterschappen en telersverenigingen

Naast bijna 45.000 boeren ontvangen ook organisaties als waterschappen en telersverenigingen flinke bedragen uit het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dat blijkt uit de database van RVO.nl

In het begrotingsjaar 2018 is aan boeren € 720 miljoen uitbetaald via betalingsrechten en andere zogenoemde directe betalingen. Marktuitgaven bedroegen in dat jaar € 35 miljoen en de steun voor plattelandsontwikkeling kwam uit op € 79 miljoen. Dat blijkt uit de database met EU-subsidiegegevens per ontvanger die RVO.nl heeft gepubliceerd.

In de top 10 van ontvangers (naar totaalbedrag) staat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) aan kop met een ontvangen bedrag van € 15,8 miljoen. Het geld is binnen de doelen van het plattelandsbeleid geïnvesteerd in het watersysteem. Volgens Hoogheemraad Siem Jan Schenk een bewuste keuze van het waterschap om grote projecten met EU-gelden te financieren. “Bij kleine projecten op bedrijfsniveau is de administratieve rompslomp per euro EU-subsidie vele malen groter. Boerenprojecten zoals landbouwmaatregelen in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zijn vanuit andere middelen van het waterschap gefinancierd”, aldus Schenk.

De tweede plek is voor de Coöperatieve telersvereniging Best of Four (€ 10,3 miljoen) voor steun in de groente- en fruitsector. In de top 10 staan meerdere telersverenigingen die miljoenen ontvangen voor ondersteuning van de aangesloten kwekers en telers. Het gaat om de financiering uit de pot voor marktmaatregelen onder de noemer gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor groente en fruit, in totaal bijna € 23 miljoen in 2018. Coöperatie Kompany in Venlo ontving in het boekjaar 2018 € 4,1 miljoen (steunregeling groente en fruit).

€ 44 miljoen voor agrarisch natuurbeheer

Binnen het plattelandsbeleid is in boekjaar 2018 € 44 miljoen uitbetaald voor de maatregel agromilieu en klimaatsteun. Dat gaat over het agrarisch natuurbeheer dat wordt uitgevoerd door circa 40 agrarische natuurverenigingen. Coöperatie Natuurrijk Limburg staat met € 4,9 miljoen op plek 3 met de regeling Agromilieuklimaatsteun gevolgd door de Noardlike Fryske Walden die € 4,2 miljoen ontving in deze categorie.

€ 5 miljoen voor interventie

Interventie is een van de traditionele marktmaatregelen die nog steeds wordt toegepast. In 2018 ging dat om ruim € 5 miljoen voor interventie van mageremelkpoeder. Dat betrof voor een belangrijk deel kosten van eind 2017 die in 2018 zijn geboekt. Exportsubsidies worden sinds 2014 niet meer uitbetaald.

Betalingsrechten en vergroeningspremie

De zogenoemde directe betalingen zijn veruit de grootste post binnen de GLB-subsidies. Het grootste deel daarvan zijn de uitbetaling van betalingsrechten en de daaraan gekoppelde vergroeningspremie. Bijna 45.000 bedrijven kregen betalingsrechten uitbetaald in 2018. De grootste ontvangers van betalingen voor betalingsrechten waren de grootschalige akkerbouwbedrijven Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder in Goes en Exploitatie Reservegronden Flevoland BV (ERF) in Lelystad. Wilhelminapolder ontving ruim € 530.000 aan betalingsrechten en vergroeningspremie, bij ERF ging dat om € 504.000. In de top 10 van ontvangers van basisbetalingen en vergroeningspremie staan naast een aantal zeer grote boeren ook Stichting Taurus uit Nijmegen met € 325.000 en Landbouwbedrijf Limburgs Landschap BV met € 294.000.

De cijfers uit de database van RVO.nl hebben betrekking op het boekjaar 2018 dat loopt van 16 oktober 2017 tot en met 15 oktober 2018. De uitbetaalde betalingsrechten betreffen de aanvraag in de Gecombineerde opgave van 2017 die vanaf eind 2018 zijn uitbetaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.