Home

Achtergrond

Tien nieuwe rolmodellen in NPPL 2020

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw is opnieuw uitgebreid met tien telers. Die gaan als rolmodel fungeren om ook collega’s verder te helpen.

Met tien nieuwe deelnemers gaat het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) het derde jaar in. Zij komen uit de akkerbouw, melkveehouderij, vollegrondstuinbouw en fruitteelt. De ondernemers gaan stappen zetten op het vlak van precisielandbouw op hun bedrijven. Ze gaan aan de slag met beregenen op maat, sensorgestuurde gewasbescherming, monitoringssystemen gewassen, precisiezaai in optimale bodem, strokenteelten en robottoepassingen in open teelten.

Hulp van Wageningen UR

De ondernemers krijgen hulp van onder meer experts van Wageningen University & Research (WUR). Die gaan op hun bedrijven precisietechnieken toepassen die in aanleg praktijkrijp zijn, maar die nog maar mondjesmaat worden opgepakt. Vaak is dat het gevolg van onbekendheid met de mogelijkheden van de soms complexe technieken. Ook blijkt uit ervaringen van afgelopen jaar dat bij nader inzien sommige technieken minder praktijkrijp zijn dan verondersteld. Ook is het verdienmodel voor de boer op voorhand niet altijd even duidelijk.

De tien nieuwe NPPL-deelnemers: Pieter Evenhuis (akkerbouwer, Giethoorn (Ov.), Cornelis Mosselman (akkerbouwer, Goeree-Overflakkee (Z.-H.), Brian Salomé (akkerbouwer, IJzendijke (Z.), Ronald Swinkels (vollegrondsgroenteteler, Meterik (L.), Martijn Slabbekoorn (fruitteler, Kapelle (Z.), Jan Pieter Evenhuis (akkerbouwer, Giethoorn (Ov.), Sander Verstegen (fruitteler, Opijnen (Gld.), Pim Sturm (akkerbouwer, Wieringerwerf (N.-H.), Rudie Haarman (melkveehouder, Bathmen (Ov.), Nico Knibbe (akkerbouwer, Wieringerwerf (N.-H.), Coen Overvest (melkveehouder, Doorn (U.). - Foto: Koos Groenewold
De tien nieuwe NPPL-deelnemers: Pieter Evenhuis (akkerbouwer, Giethoorn (Ov.), Cornelis Mosselman (akkerbouwer, Goeree-Overflakkee (Z.-H.), Brian Salomé (akkerbouwer, IJzendijke (Z.), Ronald Swinkels (vollegrondsgroenteteler, Meterik (L.), Martijn Slabbekoorn (fruitteler, Kapelle (Z.), Jan Pieter Evenhuis (akkerbouwer, Giethoorn (Ov.), Sander Verstegen (fruitteler, Opijnen (Gld.), Pim Sturm (akkerbouwer, Wieringerwerf (N.-H.), Rudie Haarman (melkveehouder, Bathmen (Ov.), Nico Knibbe (akkerbouwer, Wieringerwerf (N.-H.), Coen Overvest (melkveehouder, Doorn (U.). - Foto: Koos Groenewold

Ondersteuning van LNV

Om deze en andere hobbels weg te nemen, geeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid (LNV) ondersteuning in de vorm van experthulp onder de vlag van de proeftuin.

Vier doelen

LNV wil met NPPL vier doelen realiseren:

• meer rendement voor de boer door lagere kosten en/of hogere opbrengsten;

• verlaging van de milieubelasting door de land- en tuinbouw;

• een grotere voedselveiligheid door minder residu op producten;

• een rijkere natuur.

NPPL-deelnemers zijn geen koplopers als het gaat om precisielandbouw. Ze zijn er wel in geïnteresseerd, willen stappen vooruit zetten en zijn bereid er zo nodig in te investeren

Derde jaar

Het vierjarige project NPPL is gestart in 2018 met zes akkerbouwers en zes akkerbouwtoepassingen. In 2019 is deze groep aangevuld met een groep van tien agrarische ondernemers uit de melkveehouderij, bollenteelt en tuinbouw. NPPL blijft ook deze ondernemers volgen.

NPPL-deelnemers als rolmodel

NPPL-deelnemers zijn geen koplopers als het gaat om precisielandbouw. Ze zijn er wel in geïnteresseerd, willen stappen vooruit zetten en zijn bereid er zo nodig in te investeren. In de selectie is erop gelet of ze als rolmodel kunnen fungeren voor collega’s die dezelfde kant op willen.

Transparantie en onafhankelijk advies

Transparantie en onafhankelijk advies zijn belangrijk binnen NPPL. Ervaringen met de precisietoepassingen op de bedrijven van de NPPL-deelnemers worden naar buiten gebracht. Het gaat uiteindelijk om een ecologisch en economisch duurzamere en voedselveilige landbouw. Dan is het nuttig te weten wat werkt, maar ook wat (nog) niet werkt of wat beter kan.

Of registreer je om te kunnen reageren.