Home

Achtergrond

Fiscale vragen rond de feestdagen

In de vrije uurtjes rond Kerst en Oud en Nieuw komen soms vragen over belastingen op. Groenten & Fruit beantwoordt er een paar.

Heb ik een bewaarplicht voor de fiscus?

Ja, iedere ondernemer heeft een fiscale bewaarplicht van de administratie. Dit om controles van de Belastingdienst mogelijk te maken. Je moet de basisgegevens van de administratie zeven jaar bewaren. Basisgegevens zijn de volgende onderdelen van de administratie: het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en de loonadministratie.

Naast deze basisgegevens moeten ondernemers ook gegevens met betrekking tot bijvoorbeeld onroerende zaken bewaren. Deze moeten tien jaar bewaard blijven. Met de Belastingdienst zijn wel speciale afspraken te maken over een eventuele kortere bewaartermijn. Dit geldt met name voor andere onderdelen van de administratie die van belang zijn voor de bewaarplicht. Denk bijvoorbeeld aan de technische administratie.

Kan ik een herinvesteringsreserve vormen op beleggingswinsten?

Door middel van toepassing van de herinvesteringsreserve (hir) kan belastingheffing over verkoopwinsten uitgesteld worden. Dat is in veel gevallen aantrekkelijk, tenminste als je verdere investeringsplannen hebt.

Een herinvesteringsreserve kan afgeboekt worden op vervangende investeringen in bedrijfsmiddelen. En een hir kan alleen gevormd worden als er bedrijfsmiddelen worden verkocht. Een herinvesteringsreserve komt niet in beeld als er voorraden of beleggingsobjecten met winst verkocht worden.

Als je bijvoorbeeld landbouwgrond aankoopt ter belegging, dan is dat geen bedrijfsmiddel. De grond wordt namelijk niet in de eigen onderneming gebruikt. Als later deze grond met winst verkocht wordt, is de hir niet van toepassing. Er dient in dat geval direct afgerekend te worden met de fiscus.

Mag je je kind onterven?

Ja, dat kan, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht. Dat meldt Alfa Accountants. Wel kan de onterfde erfgenaam aanspraak maken op de zogeheten legitieme portie, dat is de helft van het normale erfdeel van het kind. Bij de berekening hiervan worden eventuele eerder gedane schenkingen verrekend. Een beroep op de legitieme portie moet binnen vijf jaar na overlijden van de erflater. De mogelijkheid van onterving komt niet alleen in beeld bij conflicten in de familie, maar ook bij kinderen in bijzondere situaties zoals wanneer er een uitkering in het spel is.

Of registreer je om te kunnen reageren.