Home

Achtergrond

Copa Cogeca: combinatie van inkomenssteun en plattelandsbeleid

In grote lijn een voortzetting van het huidige landbouwbeleid met inkomenssteun en plattelandsbeleid. Daarvoor pleit Copa-Cogeca, de koepel van Europese boerenorganisaties en landbouwcoöparaties, in een position paper over het nieuwe EU-landbouwbeleid na 2020.

Het is de inbreng van Copa-Cogeca in de publieke consultatie van de EU die op 2 mei 2017 is geëindigd.

In het stuk van de organisatie staan ‘geen wereldschokkende zaken, omdat de meest representatieve belangenverdediger van de sector op EU-niveau best tevreden is met het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)’, constateert de Vlaamse nieuwswebsite Vilt.be.

‘Meerderheid Europeanen steunt landbouwbeleid’

“Voor minder dan 1% van de totale overheidsuitgaven in de EU laat het GLB boeren toe om consumenten te voorzien van een ruime keuze aan betaalbare voedingswaren”, aldus Copa-Cogeca-voorzitter Martin Merrild. Met een verwijzing naar een Eurobarometer-enquête voegt hij daaraan toe dat een meerderheid van de Europeanen hun steun uitspreken voor het landbouwbeleid. Vasthouden aan de inkomenssteun via de zogenoemde eerste pijler van het GLB, maar wel beperkt tot actieve landbouwers, versterking van het platteland via plattelandsbeleid in de tweede pijler en verbetering van de marktpositie van boeren in de keten. Het GLB moet bovendien vereenvoudigd worden.

Concurrentievervalsing

Het zijn belangrijke punten in de positie van Copa. Landbouwbeleid overlaten aan lidstaten vindt Copa daarentegen totaal geen goed idee. De organisatie vreest concurrentievervalsing tussen lidstaten en een minder goed functionerende interne markt.

Nederlandse inbreng

De demissionaire regering Rutte heeft een heel andere positie in de discussie over het nieuwe landbouwbeleid. Van Dam schetste tijdens het Nederlands voorzitterschap, begin vorig jaar, zijn eigen contouren voor een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Insteek: minder directe betalingen aan boeren en meer verplichtingen, gecombineerd met een accentverlegging naar een voedselbeleid, met aandacht voor de gezondheid van de consument. Daar werd toen al meteen een stokje voor gestoken onder aanvoering van de Franse Landbouwminister.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat Van Dam duidelijk aangeeft in Brussel dat de Nederlandse inbreng van een demissionaire regering afkomstig is. Voor sommigen omdat ze het huidige GLB ook in grootte willen behouden, voor anderen juist omdat ze een veel radicalere aanpassing willen dan Van Dam voorstelde.

Download het positiepaper van Copa Cogeca (365 kB)

Of registreer je om te kunnen reageren.