weblog

‘Gemiste kans bij debat over landbouwvisie’

Het ministerie van LNV presenteerde onlangs een toekomstvisie op de (kringloop)landbouw. Minister Carola Schouten is dan ook regelmatig in het land te vinden om deze visie uit te dragen.

Zo ook bij het door Boerderij en G&F georganiseerde landbouwvisiedebat. Tegenover 300 ondernemers, helaas maar een handvol uit de tuinbouw, zat Minister Schouten om haar beleid uit te leggen. Aan de hand van praktische voorbeelden werden 3 onderwerpen behandeld: de kringloop, het verdienmodel en mest en bemesting.

Het onderwerp meststoffen kwam in alle verhalen terug. Nu is dat in de melkveehouderij ook wel een zeer actueel en zwaar punt. Het hele fosfaatverhaal hakt er bij menig ondernemer hard in. Het is goed om te zien dat er een minister zit die deze taak met passie heeft opgepakt. Niet om zoete broodjes te bakken, maar om toekomstgericht te werken en samen sterker te worden als sectoren en bv Nederland.

Waarde van voedsel

Maar het was ook een gemiste kans om die avond niet verder te praten over de waarde van ons voedsel. Ondernemers blijven veelal kijken naar de manier van produceren, waar dit efficiënter kan en tegen een nog lagere kostprijs.

Het beter vermarkten en tot waarde brengen van onze producten moet meer tot onze eigen taak horen

Het werd die avond wel kort benoemd dat we in Nederland maar 11% van ons inkomen aan ons voedsel besteden: de Nederlander krijg voor heel weinig geld veilig voedsel van zeer goede kwaliteit. Aan die kant valt veel meer te bereiken, naar mijn mening. Het beter vermarkten en tot waarde brengen van onze producten moet meer tot onze eigen taak horen. Nu laten we dat doen verderop in de keten, maar ook de extra waarde gaat daarmee verloren. Ons eigen verhaal is sterk en moet meer op de voorgrond komen.

Hogere kostprijs

Met de huidige ontwikkelingen in de economie, krappere arbeidsmarkt, loonrondes et cetera gaat ook onze kostprijs omhoog. Dan komt er mogelijk nog een btw-verhoging aan voor onze producten. Gaan deze kostenstijgingen bij de consument terechtkomen? En is dit een kans om ook mee te stijgen met de prijzen van onze producten?

Of registreer je om te kunnen reageren.