teeltgeluid

‘Kritisch naar watergift paprika kijken’

Het paprikagewas bij VGT op de locatie in het Zeeuwse Westdorpe staat er naar wens bij.

Met steeds korter wordende dagen en een in toenemende mate vochtiger en groeizamer klimaat neemt de wateropname af. Er wordt daarom nu vooral kritisch naar de watergift gekeken bij VGT.

Koen Neyens: “In de voormiddag brengen we het watergehalte nog wel op peil, om voldoende drain te realiseren en de EC onder controle te houden. Maar in de middag stoppen we tijdig om voldoende intering te houden. En eer we nog een paar weken later zijn, zullen we ook later starten en nog eerder stoppen.”

Vanwege de sterk wisselende weersomstandigheden wordt de watergift dagelijks aangepast. “We zijn daar best veel mee bezig. Het vergt steeds wat aanpassingen in deze periode.”

Evenwicht zoeken bij schermen

Met sterke zonneschijn tussen de bewolkte periodes door, blijft Neyens alert om bijtijds te schermen bij veel instraling. Het blijft daarbij een evenwicht zoeken tussen zoveel mogelijk licht binnenhalen vanwege het afnemende licht per dag in deze periode van het jaar en het voorkomen van neusrot of verbranding. “We hebben weinig last van vruchten met neusrot of brandplekken. We hebben iets aan de zekere kant geschermd.”

Er wordt met schermen sterk gekeken naar hoe vochtig het is, en wat de hoogte van de instraling is. “Hoe verder we in het jaar komen, hoe verder het stralingsniveau zal worden verhoogd voordat we het scherm sluiten. Het gewas wordt groeizamer en voller en geeft daardoor van zichzelf al een betere bedekking voor de vruchten.”

Langere uitgroeiduur

Er wordt gestookt naar 21 graden Celsius. De ventilatietemperatuur hangt sterk af de buitenomstandigheden. Vaak ligt die rond de 22 graden, maar met een slechte dag wordt hoger gelucht en kan de luchtlijn bijvoorbeeld naar 22,5 tot 23 graden gaan.

De uitgroeiduur begint in deze periode van het jaar iets langer te worden en het vruchtbehang neemt af, wat zorgt dat de vruchten terug iets grover worden. Er wordt tussen de 210 en 215 gram geoogst. Daarbij speelt mee dat de geteelde rassen Maduro en Allrounder van zichzelf al grof zijn.

Vruchten oprapen

Het gewaswerk blijft beperkt tot het standaard toppen en indraaien. Onlangs zijn nog wel een keer op de grond gevallen vruchten opgeraapt en afgevoerd, zodat er geen rottende vruchten liggen die de ziekte-infectiedruk kunnen verhogen.

Rassenkeuze

De teelt zit er al weer voor tweederde deel van de totale teeltduur op. “We beginnen dus al te kijken naar keuzes voor volgend jaar, onder andere door de rassen op een rijtje te zetten. Zo brengen we in kaart welk ras op welke locatie het best kan worden geteeld. We volgen de rassenproeven bij de proeftuin en gaan bij collega’s en de eigen bedrijven kijken. Er wordt ook overlegd met de zaadbedrijven welke verwachtingen zij hebben.”

Gelijkmatigheid

Tot in september gaat de zetting nog door, daarna is het gedaan met nieuwe zetsels. Voorlopig zijn de vooruitzichten voor het resterende derde deel van de productie positief. “De laatste weken is er wat meer gelijkmatigheid in het oogsten gekomen. We verwachten op dezelfde eindproductie als vorig jaar uit te komen.”

Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.