Glas

Nieuws

Onderzoek legt glasgroenteteelt langs meetlat GLB

Glasgroenteteelt in Nederland kan beter presteren op ziektebeheersing en CO2-uitstoot. Dat zijn twee conclusies uit een sterkte- en zwakte-onderzoek (SWOT) van Wageningen Economic Research.

Het onderzoek moet inzicht geven in hoeverre de glasgroenteteelt voldoet aan de doelstellingen van het Europees landbouwbeleid (GLB). Een breed scala aan voornamelijk bekende zwaktes en kansen zijn door onderzoekers onder elkaar gezet.

Eigen positie glasgroente in GLB

De glasgroentesector heeft een eigen positie in het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hoewel directe toeslagen niet van toepassing zijn op glasgroenteteelten, zijn er Europese GMO-gelden die ook in lijn liggen met de Europese doelstellingen. Glasgroentebedrijven namen daar sinds 2016 afstand van. Meer telersverenigingen lijken echter weer deel te nemen aan het GMO-subsidieprogramma. De conclusies van het onderzoek worden gebruikt bij verdere invulling van de Nederlandse uitwerking van het toekomstige GLB-beleid.

Bewustzijn ziekterisico‘s

De glasgroenteteelt heeft op sommige punten een lage milieudruk door haar gesloten systeem. Toch is het fytosanitair bewustzijn van telers een aandachtspunt. Volgens de onderzoekers blijkt dat ook uit de ToBRFV-uitbraak in Nederland. “De teler heeft een grote rol bij vroegtijdige signalering en passende maatregelen op het eigen bedrijf en richting ketenpartners en tuinders in de omgeving’, stellen de onderzoekers in het rapport Analyse van de landbouw en het landelijk gebied in Nederland: een SWOT-analyse (pdf).

Verkeerde prikkels om te verduurzamen

Daarin wijzen de onderzoekers op de verkeerde prikkels die er nu zijn voor telers om verder te verduurzamen en de CO2-uitstoot terug te brengen. Denk daarbij aan de ODE-maatregel.

De sector bestaat uit bedrijven met relatief grote kapitaalslast, waardoor overname moeilijker wordt. Mede om die reden is het aandeel bedrijven met een rechtsvorm (anders dan natuurlijke rechtspersoon) gestegen naar 45%. Naast GLB, speelt ook multifunctionaliteit geen rol in de teelt van glasgroente. Het gaat om zeer gespecialiseerde bedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.