Glas

Nieuws 1 reactie

Rekenkamer wijst op risico aardwarmte

De Algemene Rekenkamer wijst de politiek op risico’s van geothermieboringen voor het drinkwater. Geothermie Nederland wijst op het ondertussen al verbeterde putontwerp.

Na de Inspectie Leefomgeving en Transport komt nu ook de Rekenkamer met de uitkomst van een onderzoek naar mogelijke vervuiling van drinkwater als gevolg van boren naar warmte. De Rekenkamer keek in 2019 en 2020 met name naar wat er mis kan gaan met de buizen van geothermiebronnen dieper dan 500 meter.

Risico’s al goeddeels gecounterd

Lekkage als gevolg van roest is een risico. Zout en met chemicaliën vermengd water uit de diepere lagen kan dan in de ondiepere lagen in schoon drinkwater terechtkomen. Geothermie Nederland laat weten tegen deze risico’s ondertussen flinke stappen te hebben gezet.

Begin dit jaar presenteerde de vereniging het nieuwe Industriestandaard Duurzaam Putontwerp. Hierin is voorzien in een extra binnenbuis in de vanouds al dubbele constructie van een stalen conductiepijp, met daaromheen cement en dáár weer omheen een stalen wand.

Binnenbuis is flinke extra investering

Tussen de nieuwe binnenbuis en die gebruikelijke constructie is ruimte, zodat er beter bekeken kan worden of er ergens zout water door de binnenbuis heen lekt. “Die extra veiligheid kost per buis een flinke extra investering. Maar uiteraard staat veiligheid van het milieu en de drinkwatervoorziening bovenaan”, aldus een woordvoerder van Geothermie Nederland.

Staatstoezicht op de Mijnen controleert al sinds jaar en dag de diepere boringen op dit risico. Tot 500 meter echter zijn gemeenten en waterschappen verantwoordelijk voor controles. Die hebben volgens de Rekenkamer nog geen grond- en drinkwatervervuilingen kunnen constateren. Daar voegt Geothermie Nederland aan toe dat er niet wordt geboord in gereserveerde drinkwatergebieden.

Eén reactie

  • P. Verschuren

    en het risico van al die warmtepompen op het grondwater, is dat ook al onderzocht? Dat moeten er miljoenen worden. Dat is vragen om problemen op termijn zou je zeggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.