Glas

Nieuws

Delfland: collectief zuiveren ozon onzeker

Delfland is onzeker over de haalbaarheid van zijn collectieve zuiveringsplannen voor glastuinbouw vanwege nieuwe normen voor water.

Dat blijkt uit een brief van Het Hoogheemraadschap Delfland aan de gemeente Westland. Delfland verwacht de start van de bouw van de waterzuivering niet eerder dan januari 2022. Dan is duidelijk hoe normstelling voor bromaat er in Nederland komt uit te zien. Als bestaande plannen voor een strenge norm worden ingevoerd, is het huidige businessplan niet haalbaar.

Zuiveringsplicht

Op verzoek van de glastuinbouwbedrijven in de regio Westland en omgeving is Delfland in samenwerking met de gemeente Westland en Zuid-Holland van plan een zuiveringsinstallatie te realiseren in Hoek van Holland. Dat moet restwater van de ondernemers zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen.

Telers met collectieve zuiveringsplannen kregen uitstel van zuiveringsplicht, maar lopen door de vertraging verder achter op de wetgeving. Er is bovendien onzekerheid of de plannen wel haalbaar zijn.

Norm bromaat legt drempel

Nu is in de plannen een probleem gerezen. Bij zuiveren met ozon komt bromaat vrij, waarvoor nog geen nrom is bepaald voor het te lozen water. Delfand hield een strenge Zwitsere norm aan van 50 microgram per liter water. Mogelijk gaat Rijkswaterstaat een strengere norm van 30 microgram hanteren voor oppervlaktewater. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat nu onderzoek doen naar een norm voor bromaat voor oppervlaktewater.

Onderzoek maatregelen

Met de voorgestelde installatie voldoet het gezuiverde affluent straks waarschijnlijk niet aan de nieuwe lozingseisen voor affluent, schrijft Delfland. Het hoogheemraadschap doet nu onderzoek hoe mogelijk de norm toch kan worden gehaald, of via een afspraak over lozingstijdstippen toch over de hele dag gezien onder de norm gebleven kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.