Glas

Nieuws

Schouten: ODE-compensatie tuinbouw moet duurzaam

De schade bij tuinders door de verhoogde energiebelasting ODE wordt niet zomaar gecompenseerd, het moet minder CO2-uitstoot opleveren. Dat schrijft demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in een brief aan Glastuinbouw Nederland.

Daarin spreekt de minister zich uit voor een klimaatneutrale tuinbouw. Daarvoor is in de Miljoenennota al geld vrijgemaakt ten behoeve van het Warmtesysteem Westland en CO2-levering (respectievelijk € 15 miljoen en € 23 miljoen). Ook is € 125 miljoen toegezegd voor verlaging van de ODE op elektriciteit in de verbruikersschalen voor grotere verbruikers (tweede en derde schaal) in het midden- en kleinbedrijf.

De minister kiest bij die uitwerking dus wel voor een extra compensatie van mkb-bedrijven met hogere kosten. Door haar keuze worden de lasten voor de glastuinbouw echter niet weggenomen, schrijft ze.

‘Koplopers in energietransitie hard geraakt’

De minister denkt dat een compensatieregeling niet passend te maken is voor de doelgroep tuinders die sterk getroffen is door de ODE-tariefsverhoging in de derde schijf elektriciteit. Eerder concludeerde Glastuinbouw Nederland dat ook.

De minister erkent in haar brief nogmaals dat de ODE-verhoging in 2020 met name de koplopers in de energietransitie hard geraakt heeft. “Dat is dan ook een aspect om mee te nemen in de toekomstige beleidsopties voor de ODE”, aldus de minister.

De weg naar compensatie lijkt in een verbetering van de mogelijkheden van inkoop van warmte, elektriciteit en CO2. De minister stelt daarover: “De transitie naar een glastuinbouwsector zonder CO2-uitstoot vraagt een omschakeling van eenvoudige inkoop van aardgas naar de nu vaak nog complexe en soms instabiele inkoop van zowel warmte, elektriciteit als CO2.”

Hoe de gesprekken over de compensatie ingrijpen op de aangekondigde compensatie van € 500 miljoen voor de gestegen gasprijs, is niet duidelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.