Glas

Nieuws

Wisselende resultaten onderzochte technieken tegen biofilm

Chloordioxide heeft de beste papieren voor het verwijderen en voorkomen van biofilm in regenleidingen, aldus onderzoeker Jim van Ruijven van Wageningen UR.

Behandeling van biofilm in irrigatieleidingen is een belangrijk aspect in het bereiken van een emissieloos teeltsysteem, zoals vastgesteld in de doelstelling voor de Nederlandse glastuinbouw in 2027. Een testsysteem (in drievoud) en protocol zijn ontwikkeld en gebouwd voor het testen van de effectiviteit van technologieën en producten in het voorkomen van vorming van biofilm aan de binnenzijde van irrigatieleidingen en het verwijderen daarvan.

Het systeem en het protocol hebben onder tuinbouwomstandigheden laten zien in staat te zijn een reproduceerbare biofilm in de drie parallelle systemen te kunnen produceren, aldus onderzoeker Jim van Ruijven van Wageningen UR. Hij maakte zijn bevindingen wereldkundig via Glastuinbouw Waterproof. De testen hebben onder representatieve omstandigheden voor de tuinbouw plaatsgevonden, waaronder temperatuur (24 graden Celsius), watersamenstelling, materiaal van de irrigatieleidingen en systeemlengte.

Resultaten vijf technieken

De onderzoeker geeft in het kort de resultaten van de vijf technieken die met dit systeem zijn getest:

  • Oxyl-PRO S, zilvergestabiliseerde H2O2 (waterstofperoxide), heeft laten zien effectief te zijn in het voorkomen van biofilmvorming, maar heeft geen significant effect in het verwijderen van een bestaande biofilm laten zien;
  • SureFlow ClO2, chloordioxide (ClO2) gemaakt uit zoutzuur en natriumchloriet, heeft laten zien effectief te zijn in zowel het verwijderen van een bestaande biofilm als het voorkomen van biofilmvorming;
  • Antibacteriële leidingen, geproduceerd uit standaard LDPE-materiaal, AQUA4D, waterbehandeling met elektromagnetische velden, en SonoPure Ultrasoon, laagfrequente ultrasone geluidsgolven, hebben geen significant effect laten, noch in het voorkomen van biofilmvorming noch in het verwijderen van een bestaande biofilm.

Geen selectief effect

Geen van de onderzochte technieken heeft een significant selectief effect laten zien in de verwijdering van bepaalde groepen micro-organismen uit de gemeenschappen in de biofilm.

Het project heeft aangetoond dat van de geteste technieken de traditionele (chemische) methoden, zoals SureFlow ClO2 en Oxyl-PRO S H2O2, het meest succesvol waren in het voorkomen van biofilmvorming in nieuwe leidingen en het verwijderen van een bestaande biofilm, in de omstandigheden zoals getest, representatief voor glastuinbouwomstandigheden.

Of registreer je om te kunnen reageren.