Glas

Nieuws

Handel in waterbergingsplicht kan Westland helpen

Westlandse tuinders kunnen in de toekomst mogelijk via een waterfonds handelen in waterbergingsplicht.

De mogelijkheid van een waterbank of waterfonds wordt onderzocht als oplossing om effecten van droogte te voorkomen. Ook kan zo’n instrument verzilting van het grondwater voorkomen, maar ook wateroverlast tijdens piekbuien.

In opdracht van het Hoogheemraadschap Van Delfland en de gemeente Westland is een verkenning uitgevoerd naar het instrument Waterbank als hulpmiddel bij het realiseren van de waterbergingsopgave. Een aantal tuinders kan daarbij tegen betaling zoetwaterberging voor andere telers realiseren en zo het gebruik van brak water voor gietwaterwinning terugdringen.

Proef onderzoeken

Voordat zo’n waterbank tot stand komt, moet een pilot voorbereid worden op schaal van een polder (circa 100 hectare), blijkt uit voorstellen voor een groot topsectorenonderzoek. Het geld moet deels komen uit de topsector water en deltatechnologie en staat los van het topsectorenprogramma voor tuinbouw.

Koppelen aan warmtenet

Het onderzoek moet duidelijk maken welke kansen en drempels er zijn voor de varianten van een waterbank. Mogelijk kan bij de aanleg van een netwerk aangesloten worden bij de aanleg van een warmtenet. De bereidheid van tuinders moet daarbij ook in kaart gebracht worden, blijkt uit de onderzoeksvoorstellen. Zo is nog niet duidelijk hoe hoog de kosten zijn en wat de regionale risico’s zijn. Het programma, genaamd COASTAR 2019 – 2020, wordt (bij toekenning van de topsectorengelden) opgepakt met tuinders, Glastuinbouw Nederland, Gemeente Westland, Delfland en Evides en provincie Zuid-Holland.

Of registreer je om te kunnen reageren.