Glas

Nieuws 1 reactie

Herberekende milieubelasting glasgroente nog lager

De milieubelasting door gewasbescherming is bij glasgroenten in de periode 2004-2016 tussen 83 en 99% verlaagd. Dat blijkt uit een omrekening van het middelengebruik naar zogeheten milieubelastingpunten, zoals recentelijk is gedaan door Wageningen Economic Research en CLM Onderzoek en Advies.

Eerder werd vooral gekeken naar de vermindering van het middelengebruik in kilo’s werkzame stof per hectare.

In de glasgroenteteelt nam het gebruik van de werkzame stof in kilo’s per hectare tussen 2004 en 2016 met 40% af. Daarachter gaat schuil dat het ook nog eens gaat om andere middelen, met een lagere milieubelasting. Voor het berekenen van de milieubelasting is het middelengebruik in kilo’s daarom gecombineerd met milieubelastingpunten. Daarbij is eveneens rekening gehouden met de hoeveelheid spui.

Het spuiten van chemische middelen is geen standaard bezigheid meer in de Nederlandse groentekassen. - Foto: G&F
Het spuiten van chemische middelen is geen standaard bezigheid meer in de Nederlandse groentekassen. - Foto: G&F

Afname emissie zet door

In 2004-2016 is de milieubelasting op waterleven van de totale glastuinbouw inclusief sierteelt met meer dan 90% gereduceerd. De winst is vooral behaald door verminderd gebruik van insecticiden. Door de verplichte zuivering van lozingswater per 1 januari 2018 neemt naar verwachting de emissie naar het oppervlaktewater de komende jaren verder af.

Voor tomaat is het aantal milieubelastingpunten met 83% afgenomen, van 439 punten in 2004 naar 75 in 2016. De winst was tot en met 2012 overigens nog wat groter: 88%. De laatste jaren is de ziektedruk toegenomen, dat weer voor een wat hoger middelengebruik heeft gezorgd.

De Nederlandse paprika’s scoorden in 2016 nog maar 7,5% van de milieubelasting die ze in 2004 veroorzaakten, van 1.580 milieubelastingpunten in 2004 naar 119 in 2016. De grootste reductie wist de komkommerteelt te behalen. Van het hoogste aantal van 4.255 milieubelastingpunten in 2004 ging het naar 44 punten in 2016, 99% minder. Die winst werd vooral in de laatste 4 onderzochte jaren behaald.

Milieubelasting per eenheid product

De milieubelasting is tevens berekend per eenheid product. Dat levert voor glasgroenten geen grote afwijkingen op voor wat betreft de snelheid waarmee de milieubelasting wordt verminderd. Tomaat reduceert per eenheid product de milieubelasting zelfs een procentpunt minder dan per hectare. Paprika reduceert de milieubelasting bijna een procentpunt meer per eenheid product dan per hectare (93,3% tegenover 92,5%) en komkommer gaat in dezelfde vergelijking van 99 naar 99,3% minder milieubelasting.

Rekenmethode milieubelastingpunten

De milieubelasting in de vernieuwde meetlat is als volgt berekend: de emissies van de afzonderlijke stoffen naar het oppervlaktewater zijn omgerekend naar de concentraties per stof in een standaardsloot van 1 meter breed en 0,25 meter diep. Dat is vervolgens weer afgezet tegen de toxiciteitsgegevens per stof en daar rolde dan een score in milieubelastingpunten uit, die een vergelijking tussen de jaren mogelijk maakt.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Was er ook gekeken naar de milieubelasting van de biologische glasgroententeelt?

Of registreer je om te kunnen reageren.