Glas

Nieuws

Telers pleiten voor ruimere regels compensatie plantenziekte

Rozentelers vragen in een petitie de Tweede Kamer om ruimere regels voor compensatie van schade bij plantenziekte.

Aanleiding is de uitbraak van bruinrot (Ralstonia) in 2015. Een aantal telers moest de kas ruimen leidden grote schade tot faillissementen aan toe. De telers vinden dat Nederland de ruimte in de Europese regels moet gebruiken om compensatie te bieden.

Risico’s afdekken voor plantenziekte is een taak van de sector. Nederland kiest, ondanks Europese regels, niet voor overheidssteun. Dat schrijft minister Carola Schouten in antwoord op CDA-vragen. Aanleiding was grote schade bij rozentelers na een uitbraak van Ralstonia en forse maatregelen van de NVWA door vernietiging van plantmateriaal. CDA-kamerlid Maurits von Martels vroeg Schouten of de schade niet buitensporig was voor de individuele bedrijven. Eén bedrijf werd tweemaal getroffen nadat de NVWA het in 2016 schoon had verklaard. Volgens Von Martels was niet langer sprake van een normaal maatschappelijk en berijfsrisico en zou overheidssteun in zicht komen.

Jurisprudentie

Schouten wijst erop dat ook de rechter (CBb) recent oordeelde dat de omstandigheden niet zodanig zijn dat de schade onevenredig zwaar op de bedrijven rust.

Sinds 2015 overlegt de sector met het ministerie over risicoafdekking. Recent is met de sectororganisaties afgesproken dat samen wordt gekeken welke ruimte er is in Europese en nationale wetgeving om een systeem voor risicoafdekking in te richten. De nationale strategie maakt nu vorming van een fonds mogelijk binnen een telersvereniging met Europese middelen. Niet duidelijk is of dit fonds uit het gesprek over risicoafdekking volgt.

Meer weerbare planten en teeltsystemen

LTO Nederland vraagt een bedrag van € 60 miljoen aan de overheid voor meer weerbare planten en teeltsystemen. Dat meldt de organisatie op haar website. Voor het realiseren van meer weerbare planten is het programma ‘Healthy plants – Healthy planet’ begin vorig jaar opgezet. Dit project is gericht op een weerbaar productiesysteem waarin ziekten minder kans krijgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.