Glas

Nieuws

Controle zuiveringsplicht nog zonder sancties

Op 150 glastuinbouwbedrijven gaat de Omgevingsdienst Haaglanden controles uitvoeren op naleving van de zuiveringsplicht.

Vanaf volgende week gaan 5 controleurs op pad om de watersystemen op de 150 glastuinbouwbedrijven te controleren. De bedrijven zijn geselecteerd op hun lozingengegevens en bekende registratie. Bekende bedrijven die in een collectief opereren zijn er uitgefilterd. De Omgevingsdienst laat weten dat het om een themacontrole gaat. Daarbij krijgen bedrijven die nog niets hebben gedaan om de zuiveringsplicht na te leven, een aansporing om binnen een maand een offerte te vragen voor een systeem. De controleurs hebben niet de bevoegdheid om oppervlaktewatermetingen te doen en zullen uitsluitend de watersystemen bekijken.

Kiezen uit 4 opties

Sinds 1 januari 2018 geldt een zuiveringsplicht voor de glastuinbouw. Ondernemers kunnen aan deze verplichting voldoen door te kiezen:

  • niet te lozen;
  • afvalwater te bufferen en een mobiele zuivering te laten komen;
  • een zuiveringsinstallatie bij hun bedrijf te plaatsen;
  • door mee te doen aan een collectief voor een gezamenlijke zuivering.

Wachttijd voor zuiveringsapparatuur

LTO Glaskracht Nederland laat weten dat voor individuele zuiveringsapparatuur inmiddels een flinke wachttijd bestaat voordat de installatie geplaatst kan worden. Bij sommige collectieve zuiveringen, zoals het collectief AWZI Nieuwe Waterweg in het Westland, is het nog mogelijk aan te sluiten. Behalve de Omgevingsdienst Haaglanden wordt ook in andere glasgebieden gecontroleerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.