Glas

Nieuws

Geen plek meer voor kamperende Polen in Westland

Een nieuwe camping in het Westland kan er alleen komen naast het kantoor van het Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom (OWBZ) aan de Haagweg in Monster. En dat wordt een familiecamping.

Dat stelt de gemeente Westland in antwoord op raadsvragen van twee lokale partijen. LPF Westland had via burgers in het voormalig glastuinbouwgebied aan de Haagweg gehoord, van plannen om camping Molenslag te verplaatsen naar de plek waar nu nog door de gemeente opgekochte kassen verhuurd worden. Dergelijke plannen zijn nu niet aan de orde, aldus de gemeente. De locatie waarvan wél wordt onderzocht of het haalbaar is er een camping te exploiteren ligt overigens op een steenworp afstand, naast net kantoor van OWBZ, vanaf het Schelpenpad een stukje in de richting van Monster.

Raadsfractie Westland Verstandig vreest dat de geruchten rond het vestigen van de camping op of nabij de voormalige tuinbouwgrond die nu voor woningbouw is bedoeld, de woningbouwplannen nog verder zullen frustreren dan nu al het geval is. Het gemeentebestuur denkt dat beide functies in elkaars nabijheid wel mogelijk zijn, mits gezorgd wordt voor een buffer van voldoende omvang en spreekt daarbij nadrukkelijk van een 'familiecamping'.

Natura 2000

De aloude camping Molenslag, waar de laatste tien jaar veel buitenlandse seizoenarbeiders verbleven, zal zeker niet op dezelfde plek kunnen terugkeren. "Het door de exploitanten van de camping ingestelde beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van het beheerplan voor het Natura 2000 gebied heeft geen schortende werking voor het beheerplan en het besluit tot beëindiging van de functie als seizoenscamping in 2013. Dit houdt in dat er ook in 2014 geen mogelijkheid kan worden geboden voor exploitatie van een camping aan het Molenslag", aldus de gemeente. "Wij hebben dan ook besloten geen inspanningen meer te verrichten voor behoud van camping De Molenslag."

Of registreer je om te kunnen reageren.