Glas

Nieuws

Gewasgroeimodellen schieten tekort

De snelheid van bladafsplitsing wordt vrijwel alleen beïnvloed door de temperatuur van het topmeristeem, maar in de praktijk wordt deze temperatuur vrijwel nooit gemeten. De gangbare meting van de kasluchttemperatuur wijkt soms ver af van de temperatuur van het topmeristeem, blijkt uit onderzoek aan Wageningen UR.

Bladafsplitsing is een belangrijk groei- en ontwikkelingsproces van de plant dat plaats vindt in het topmeristeem van een scheut. In een promotieonderzoek bij de leerstoelgroep tuinbouwketens van Wageningen UR probeerde Andreas Savvides een relatie te leggen tussen bovengrondse omgevingsfactoren en de snelheid van bladafsplitsing bij tomaat en komkommer. De temperatuur van het topmeristeem zelf bleek alles bepalend, de kasluchttemperatuur, waarop de meeste groeimodellen zijn gebaseerd, beslist niet. Beide temperaturen wijken soms sterk af. Het verschil is sterk afhankelijk van andere klimaatfactoren zoals instraling, windsnelheid en luchtvochtigheid. Zo nam de bladafsplitsing af bij weinig licht. Bovendien zijn er plantspecifieke eigenschappen die van invloed zijn. De luchttemperatuur is dus zeker niet de enige belangrijke omgevingsfactor die een rol speelt bij de snelheid van bladafsplitsing.

Of registreer je om te kunnen reageren.