Glas

Nieuws laatste update:28 nov 2014

Kaalslag in glasgroente blijft uit

De gevreesde kaalslag in de glasgroentesector is ondanks de slechte rendementen uitgebleven. De areaalverwachtingen van 2015 verschillen niet veel met dit jaar. Van paprika wordt zelfs een groter areaal verwacht in de Benelux.

Tevoren werd rekening gehouden met een forse inkrimping van het areaal vanwege faillissementen die zich al vroeg in het teeltseizoen aankondigden. Het aantal faillissementen is uiteindelijk veel beperkter gebleven dan verwacht. Terwijl de meeste bedrijven opnieuw een negatief rendement noteerden, ligt het aantal faillissementen niet hoger dan in de afgelopen twee jaar. Het areaal van te koop staande bedrijven is wel groter. Voor het eerst zijn er ook relatief veel grote, moderne bedrijven failliet gegaan. De meeste glasgroentebedrijven die te koop stonden worden op dit moment gereed gemaakt om weer te planten. "Het ziet ernaar uit dat vrijwel alle glasgroentebedrijven die te koop stonden weer vol komen te staan, voor 90 procent met dezelfde teelt", zegt John de Groot van makelaardij Vollebregt-Barten in Groenten & Fruit Magazine, editie 24, dat deze week verschijnt.

Paprika-areaal groeit zelfs

Ook zaadfirma's hebben sterke aanwijzingen dat het teeltareaal van vruchtgroenten niet veel zal gaan afwijken. Nu paprika en tomaat vrijwel volledig zijn gezaaid kunnen zij al aardig de balans opmaken. "Voor paprika verwachten we zelfs een groei in de Benelux", zegt Ton Berkers, gewasspecialist paprika bij Rijk Zwaan. Samen met zijn collega's houdt hij de mutaties in de sector nauwgezet bij. In Nederland gaat er misschien 10 hectare af, maar Belgische telers zetter er 21 hectare bij, waarvan 15 hectare in Terneuzen (door VGT). Berkers verwacht een paprika areaal van circa 1365 hectare in Nederland en 115 hectare in België. Ruim de helft daarvan wordt rood, minder dan een kwart wordt geel (zie tabel in de bijlage).

Lichte krimp bij tomaat

Bij tomaat wordt een lichte krimp verwacht van circa 35 hectare (minder dan 2 %). Daar staat tegenover dat het areaal belichte tomaten opnieuw flink gegroeid is. Heel wat bestaande kassen zijn dit jaar voorzien van lampen. Procentueel is de groei in België het grootst. Daar is het belichte areaal tomaten van 15 naar 40 hectare gegaan, zegt Franky van Looveren van zaadfirma De Ruiter (Monsanto). Het totale areaal  belichte tomaat in de Benelux staat nu op zo'n 600 hectare, ongeveer 12 procent meer dan vorig jaar.
Het aubergine-areaal zal ongewijzigd blijven. Het enige auberginebedrijf dat failliet ging is overgenomen door een aubergineteler. De verwachting is dat het komkommerareaal procentueel het meeste zal krimpen. Hoewel pas meer duidelijk zal worden nadat het grootste deel is gezaaid (vanaf half december), verwachten zaadfirma's een krimp van minstens 30 hectare, ongeveer 5 procent van het areaal van dit jaar.

Meer vraag naar huurtuinen

Het uiteindelijke areaal hangt af van factoren die nu nog niet duidelijk zijn. Een aantal bedrijven staat nog te koop. Daarnaast heeft Rabobank 14 bedrijven in eigendom die mogelijk verhuurd zullen worden voor wellicht dezelfde teelt. Voor 18 december zijn nog eens 4 executieveilingen gepland, waarvan 3 glasgroentebedrijven. De vraag naar huurtuinen is bovendien flink aangetrokken, melden makelaars.

Lees voor alle achtergronden editie 24 van Groenten & Fruit Magazine dat eind van deze week verschijnt.

Of bekijk nu alvast digitaal het omslagartikel van editie 24, van pagina 6 tot en met 9.

Of registreer je om te kunnen reageren.