Glas

Nieuws

‘Grotere tomatenbedrijven Westland’

Tomatenbedrijven in het Westland zijn gemiddeld groter dan in de rest van Nederland. Waar in Nederland 5,1 hectare gemiddeld is voor een tomatenbedrijf is dat 7,3 hectare in het Westland.

Dat stelt de gemeente Westland in een glastuinbouwoverzicht over 2012, waarin het tevens aankondigt meer te zullen doen aan het herstructuren van glas in het gebied.

Het glastuinbouwareaal in Westland kromp licht in 2012. Westland, met het  grootste aaneengesloten glastuinbouwareaal ter wereld, liet een lichte dalng zien van 18 hectare op een totaal van 2.450 hectare glas. Het aantal bedrijven dat actief is in de primaire teelt, laat echter wel forse een daling zien. Ten opzichte van 2004 zijn er 45 procent minder glastuinbouwbedrijven.  Van het totale areaal neemt de tomatenteelt de grootste oppervlakte in. Het  areaal paprika’s neemt jaarlijks licht af. De sierteelt neemt 59 procent van het totale areaal voor haar rekening, de glasgroenten 41 procent.

Gemeente Westland werkt samen met Rijk, Provincie, LTO, WUR en bedrijfsleven om instrumenten te ontwikkelen om de modernisering van het areaal te bevorderen. In meerdere pilots wordt toepassing van de regeling ruimte voor ruimte toegepast. Het gebied dreigt door vergrijzing veel leegstand van kleinere bedrijven te moeten oplossen. Dat kan door herstructurering.

Of registreer je om te kunnen reageren.