Glas

Nieuws

'Next generation' semi-gesloten kas bij Lans

De Sunergy-kas bij Lans in Rilland wordt omgebouwd tot een ‘next-generation’ semi-gesloten kas. Op 23 april ondertekenden Rabobank Westland en Avag een overeenkomst voor de financiële ondersteuning van het project uit het fonds Duurzame Innovatie Tuinbouw van de bank.

Het project wordt uitgevoerd door een groep van negen leden van Avag (Platform Toeleveranciers Glastuinbouw) in samenwerking met tomatenteeltbedrijf Lans. De proef wordt begeleid door WUR Glastuinbouw en door een groep van telers die ervaring hebben met semi-gesloten teelten.

Stagnatie investeringen
Uitgangspunt van het project is de visie dat de diverse initiatieven voor gesloten en semi-gesloten kassen in de afgelopen jaren niet het succes hebben opgeleverd waarop was gehoopt. Projecten waren steeds veelbelovend maar mede door onvoldoende bundeling van kennis en ervaring zijn de systemen niet optimaal uitontwikkeld en wellicht te snel tot uitvoering gebracht. “De in de afgelopen acht jaar ontwikkelde systemen blijken in de praktijk te moeilijk om goed mee te werken”, zegt Avag-secretaris Harry van der Arend. Het gevolg is een stagnatie van de investeringen in (semi-)gesloten kasconcepten.

Kennis gedeeld
In het project Next Generation Semi-Gesloten Kas hebben de deelnemende bedrijven juist wel hun kennis en ervaring ingebracht en met elkaar gedeeld. Samen met WUR Glastuinbouw is een concept voor een semi-gesloten kas ontwikkeld dat uitzicht biedt op een goed werkbaar systeem en een forse energiebesparing, aldus Avag. In juni 2012 zal op het bedrijf van Lans in Rilland een proef beginnen met dit nieuwe systeem. De bestaande installatie in de Sunergykas bij Lans wordt hiervoor aangepast.

Substantiële bijdrage
Rabobank Westland heeft een 'substantiële' bijdrage toegezegd. Het project wordt als zeer veelbelovend beschouwd en het concept van de semi-gesloten kas biedt veel perspectief voor een duurzame Nederlandse glastuinbouw, zeggen Rabobank Westland en Avag in een gezamenlijke verklaring. Dit project is gerealiseerd in het kader van een Innovatie Prestatie Contract (IPC) van een groep AVAG leden met Agentschap NL.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Gerard Boonekamp

Of registreer je om te kunnen reageren.