Glas

Nieuws

Tomatenareaal Noord-Holland stevig gegroeid

Het glasgroenteareaal is in 2012 met 2,5 procent gekrompen, tot 4.865 hectare. Alleen in Noord-Holland groeit het glasareaal met bijna 17 procent, vooral dankzij tomaat.

Absoluut neemt het Nederlandse glasgroentenareaal dit jaar met bijna 124 hectare af. In 2011 steeg het areaal nog met 3 hectare. Komkommer daalt het hardst, met 5,2 procent. Daarmee komt het areaal uit op 622 hectare. Dat is ongeveer gelijk aan het niveau in 2005. Het areaal paprika daalt volgens de cijfers van het CBS opnieuw met 3,2 procent (tot 1.313 hectare), dat is 44 hectare minder dan in 2011. Tomaat daalt licht, met 0,6 procent, tot een totaal van 1.691 hectare.

Dalers en stijgers
Ingezoomd per provincie valt op te maken dat de daling in Gelderland het snelst gaat. Daar daalde het areaal met 7,2 procent (tot 138 hectare). Absoluut gezien is de afname het grootst in Zuid-Holland. Daar ging 62 hectare glasgroente ‘verloren’. Voor het merendeel komkommer en paprika (beide 21 hectare).

Ook Noord-Brabant zag het areaal flink krimpen, met 6,3 procent. Het areaal is in Brabant nu onder de 1.000 hectare gezakt. In Noord-Brabant is vooral het areaal tomaat flink teruggelopen (-15,6 procent). In Limburg nam het glasgroenteareaal met 3 procent af. Daarmee komt het totaal nu op 635 hectare.

Alleen Noord-Holland laat een stevige groei zien. Daar ging het glasgroenteareaal met bijna 17 procent omhoog, tot een totaal van 263 hectare (was 226 hectare). Hier gaat het met name om uitbreiding in tomaat, van 40 naar 101 hectare.

Of registreer je om te kunnen reageren.