Glas

Achtergrond laatste update:8 jan 2016

Emissieloos telen zonder nadeel voor teelt

Proeven in het IDC Water bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk geven vertrouwen dat emissieloos telen haalbaar is zonder verlies van productie en kwaliteit.

Vogens onderzoekers en een deelnemend bedrijvenconsortium in een proef met emissieloos telen middels bestaande technieken, is de productie en kwaliteit bij paprika niet minder dan bij de referentie-afdeling waar via zuiveringstechnieken geloosd mag worden. Er werd in de teelt op steenwol geen groeiremming geconstateerd in dit onderzoek in het kader van het programma Glastuinbouw Waterproof.

Natrium

Ondanks natriumarm gietwater liep het natriumgehalte in drainwater en mat iets op, maar kwam het zelden boven 6 mmol/l. Frequente controle van de samenstelling van het drainwater is noodzakelijk om tijdig de voedingsoplossing bij te kunnen sturen.

Een vlakbedfilter zorgt dat geen spoelwater nodig is. Water-ontsmetting vindt plaats met ozon.

Emissieloze kas
Bij de emissieloze teelt wordt regenwater ontsmet. Dankzij een kleiner volume druppelleiding (door kleinere16 mm. diameter) valt sneller van voedingssamenstelling te wisselen. Een ringleiding, in combinatie met spoelen onder lage druk voor of na elke gietbeurt, waarbij de druppelaars dicht bleven, zorgt dat alle planten dezelfde oplossing krijgen.

Om aan het einde van de teelt minimaal nitraat en fosfaat in de mat over te houden, is vier weken voor einde begonnen met het droogtrekken van de mat, door de water- en EC-gift wekelijks te verlagen.

Of registreer je om te kunnen reageren.