weblog

‘Slachtoffer in bijendiscussie’

De bij is ons nationale knuffeldier geworden en dit insect willen we graag in onze boomgaard hebben.

Op het moment van schrijven zitten we nog in de volle bloei: een mooi gezicht met al die bloesem aan de bomen. Maar dit is ook de tijd dat iedereen het weer over de bijen heeft. Sinds jaar en dag maken wij in de bloei dankbaar gebruik van de bijenvolken die zorgen voor een goede bestuiving en hopelijk een goede fruitoogst in het najaar. Imkers benutten op hun beurt de bloeiende fruitbloesem, die volop voedsel levert voor hun bijen. Een mooie win-winsituatie.

Echt kwaadaardige middelen zijn allang verdwenen

Gebruik pesticiden

Maar nu sinds een paar jaar de bij ons nationale knuffeldier is geworden, heb ik het gevoel dat de fruittelers nu vijand nummer 1 zijn. En altijd wordt er, mijns inziens onterecht, met de vinger gewezen naar ons pesticidegebruik. Ik durf te beweren dat de echt kwaadaardige middelen allang zijn verdwenen, en dat we de bijenpopulatie niet in gevaar brengen.

Aanleg bloemrijke stroken

Ik wil niet ontkennen dat de bijen het in ons land moeilijk hebben: ik lees ook dat de helft van de bijensoorten is bedreigd. Maar dat komt echt niet alleen door de fruittelers, maar vooral door een gebrek aan nestgelegenheid en voedsel.

Wij, en met mij vele collega’s, zijn juist al jaren bezig om in onze boomgaard juist de bijen (en andere nuttige insecten) te helpen, door nestelplekken te creëren en bloemrijke stroken aan te leggen. Waar we vroeger alleen de honingbijen hadden, zijn het nu juist de wilde bijen die op onze bijenhotels en bloemenranden afkomen.

Wilde bijen vliegen al bij 8 graden en zijn minder selectief

Mix van bestuivende insecten

We zijn momenteel ook met het Louis Bolk Instituut bezig met een project om juist te werken met een mix van verschillende soorten bestuivende insecten. Zeker als onder koude omstandigheden de bijen niet vliegen zijn andere insecten gewenst. Wilde bijen vliegen al bij 8 graden en zijn minder selectief. Ideaal als het weer tijdens de bloei wat grilliger is.

Maar toch blijf ik het gevoel hebben dat wij een makkelijk slachtoffer zijn in deze discussie en dat er wordt voorbijgegaan aan het hetgeen wij allemaal doen om de bij te helpen, want we willen die knuffeldieren maar al te graag in onze boomgaard hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.