Fruit

Nieuws

Project Biodivers Fruit telen gestart

Door fruittelers te leren werken met de BIJenBLOEM-methode moeten boomgaarden aantrekkelijker worden voor de huisvesting van bijen, zweefvliegen en andere wilde bestuivers. Dat is wat het project Biodivers Fruit telen wil bereiken.

Op 22 januari 2018 hebben 43 partijen de Nationale Bijenstrategie ondertekend. Deze organisaties geven daarmee aan dat de achteruitgang van bijen en bestuivers moet stoppen. De Nationale Bijenstrategie heeft een lijst met initiatieven opgesteld, die bijdragen aan een bij-vriendelijker Nederland. Ook de BIJenBLOEM-methode is opgenomen in deze lijst. In het project Biodivers Fruit telen gaan de deelnemers met de BIJenBLOEM-methode aan de slag om boomgaarden aantrekkelijker te maken voor bijen, zweefvliegen en andere wilde bestuivers.

Foto: Eveline Westeneng
Foto: Eveline Westeneng

Plan van aanpak

Bij de BIJenBLOEM-methode beoordelen telers aan de hand van verschillende factoren de aantrekkelijkheid van hun boomgaarden voor nuttige insecten. Daarbij kijken ze ook naar de directe omgeving rond het bedrijf en de mogelijkheden die daar liggen. Op basis daarvan maken ze hun bedrijf geschikter voor de huisvesting van nuttige insecten. Kennis over de aanwezige insecten is daarbij nodig om de juiste maatregelen te nemen. Het doel is om telers te motiveren om op hun bedrijf meer rekening te houden met bloeiende elementen, nestgelegenheid en milieueffecten van gewasbeschermingsmiddelen.

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst op 1 februari 2018 is er met een groep biologische en gangbare fruittelers een plan van aanpak gemaakt. In een mini-workshop kwamen de bottlenecks in bestuiving en de belangrijkste plagen op de verschillende bedrijven aan de orde. Dit jaar vindt een inventarisatie van de aanwezige bestuivers, natuurlijke vijanden en plagen plaats. In het tweede en derde jaar worden experimenten op de bedrijven aangelegd om de bestuiving en natuurlijke plaagbeheersing te verbeteren.

Of registreer je om te kunnen reageren.