Fruit

Nieuws 219 bekeken

85 miljoen euro schade in fruitsector

De vorstperiode van begin februari dit jaar heeft in de gehele fruitteeltsector al 85 miljoen euro schade veroorzaakt.

Door heel Nederland liepen fruitbedrijven zware schade op aan zowel appel- als perenaanplanten. Dit resulteert in een verlies van oogst en van bomen. De komende maanden verwacht de sector nog meer uitval van fruitbomen en daarmee een verdere toename van de schade. Dit blijkt uit de inventarisatie van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) die begin juli werd afgerond.

Vooral in Flevoland zijn de fruitteeltbedrijven zwaar getroffen, maar ook in Gelderland en Noord-Brabant hebben fruitteeltbedrijven zware schade opgelopen. Door het grillige verloop van de schade hebben tientallen bedrijven dit jaar nauwelijks productie. Voor zwaar getroffen bedrijven kan de schade wel tot 300.000 euro oplopen. De totale schade bestaat voor circa 70 miljoen uit verlies van oogst door knoppen die bevroren waren. De oogstuitval zal tot uiting komen in een lagere fruitproductie van met name appels en peren. Later deze week maakt het Productschap Tuinbouw de oogstraming van appels en peren bekend.

De schade door uitval van bomen bedraagt tot begin juli circa 15 miljoen euro. De productie in beschadigde boomgaarden zal daardoor ook de komende jaren verminderd zijn. Met circa 45 miljoen euro verlies in het gewas peer en 35 miljoen euro in appel zijn deze twee gewassen het zwaarst getroffen. De overige 5 miljoen euro is schade aan klein- en steenfruit. De 85 miljoen euro is de waarde van de schade die tot en met juni 2012 ontstaan is. Pas aan het eind van dit jaar en wellicht ook nog tijdens het nieuwe groeiseizoen van 2013 wordt pas duidelijk hoe groot de totale uitval van bomen zal zijn.

Bron: Nederlandse Fruittelers Organisatie

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.