Doorgaan naar artikel

14 hectare landbouwgrond per dag verdwenen

Nederland heeft er tussen 2012 en 2015 zo’n 11.000 hectare aan vrij toegankelijke natuurgebieden bijgekregen.

Recreatiegebieden en binnenwateren winnen ook verder aan terrein. Dat ging vooral ten koste van agrarisch gebied. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over bodemgebruik.

Ruim 15.000 hectare land- en tuinbouwgrond kreeg een andere bestemming. Dat houdt in dat per dag 14 hectare landbouwgrond verdween.

54% nog agrarische grond

Nederland bestaat volgens de CBS-cijfers voor 13% uit bebouwd gebied, zoals woon- en bedrijfsterrein, en voor een vijfde deel (19%) uit water. Zogenoemde groene ruimte beslaat 68%, waarvan het merendeel (54% van het totaal) agrarisch terrein en de rest bos, recreatie- en open natuurlijk terrein.

Boerenland

De oppervlakte die door het statistiekbureau wordt omschreven als ‘open nat natuurlijk terrein’ nam met 12% het sterkst in omvang toe. Meer boerenland komt beschikbaar voor wateropslag bij hoge grondwaterstanden en voor lokale wetlands, waterrijke beschermde natuurgebieden.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin