Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland wil dwingender optreden in restwarmtegebruik

Aanleg van warmtenet Warmtelinq in Den Haag. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

Aanleg van warmtenet Warmtelinq in Den Haag. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Laurens van Putten

De provincie Zuid-Holland wil mogelijk industrie per vergunning opleggen restwarmtelevering mogelijk te maken aan bijvoorbeeld glastuinbouw.

De provincie Zuid-Holland stimuleert de uitwisseling van warmte tussen industrie en bijvoorbeeld glastuinbouw of huizen. Daarnaast wil het ook dat glastuinbouw geclusterd werkt in gebieden met duurzame warmte- en CO2-voorziening.

Om meer restwarmte naar bedrijven en huizen te krijgen, moet het gebruik van restwarmte beter worden afgedwongen. Dat kan door het te koppelen aan vergunningen die bedrijven moeten hebben, denkt de provincie. Het gaat erom dat bedrijven gedwongen worden te onderzoeken wat de restwarmtecapaciteit is (uitkoppelpotentie) en dat ook op te geven aan de overheden. “Mogelijk wordt ook het onderzoeken en opgeven van de uitkoppelpotentie voor warmte onderdeel in de vergunning. De provincie zal hiervoor haar wettelijk instrumentarium waar mogelijk benutten.”

Dat schrijft de provincie in de ‘Nota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2024-2027’. De provincie is het bevoegd gezag voor vergunningverlening, maar ook voor toezicht en handhaving.

Warmteopslag bodem cruciaal

Veel aandacht zal bij het toezicht van Zuid-Holland gaan naar de bodem. Daarin wordt geboord voor aardwarmte, gegraven voor warmtenetten, maar ook geboord voor warmte-opslag. Warmteopslag in de bodem is een essentiële schakel in de energietransitie, denkt de provincie. Daar liggen wel risico’s voor grond- of drinkwater. De provincie verwacht dat toezicht en handhaving op dit punt zal toenemen. “Het spanningsveld tussen het beschermen en benutten van bodem- en grondwater vraagt steeds vraagt meer aandacht.”

Het toezicht van de provincie is overgedragen aan omgevingsdiensten. Die moeten zo goed mogelijk samenwerken. Toezicht is daarbij risicogericht op branches. Zo houdt de omgevingsdienst ook toezicht op de besparingsplicht voor bedrijven en de best beschikbare technieken. Het is mogelijk dat de provincie bij het verstrekken van omgevingsvergunningen meer maatregelen voorschrijft aan bedrijven die verder gaan dan deze best beschikbare technieken, staat in de nota.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin