Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland ontwikkelt glas en saneert

Image

De provincie Zuid-Holland heeft in 2014 ruim 2,6 miljoen euro uitgegeven aan sanering van oude glastuinbouwgebieden, blijkt uit de jaarstukken.

Verder droeg de provincie miljoen euro’s bij aan de ontwikkeling van het gebied Zuidplas met onder meer nieuwe glaspercelen. De sector wacht op nieuwe tuinbouwplannen in het nog te verschijnen college-akkoord.

Sanering

Voor de sanering van glastuinbouw zijn meerdere meerjarige subsidies verleend in 2014 en eerdere jaren, waaronder Duivenvoorde corridor en Deltapoort. In 2014 is € 2,6 mln ingezet ter der dekking van de afgegeven beschikkingen saneren glas. Het zijn vaak meerjarige afspraken. Er is nog een reserve van 2,8 miljoen voor sanering glastuinbouw, waarvan een deel al is vastgelegd in meerjarenafspraken. Verwacht wordt dat in het college-akkoord toch meer geld voor sloop van kassen wordt opgenomen.

Niet alle gelden zijn benut. Voor het gebiedsprogramma Deltapoort geldt dat middelen niet besteed zijn voor de aankoop en sanering van verspreid glas. Op basis van vrijwilligheid kan oud glas te koop worden aangeboden, hetgeen in 2014 niet is gebeurd.

Ontwikkeling

De provincie kreeg voor de ontwikkeling van het gebied Zuidplaspolder van de nationale overheid (Nota Ruimtegelden) ruim 20 miljoen euro toegekend als definitieve bijdrage, waar in 2010 nog 24 miljoen was toegezegd. De verlaging volgt op een aangepast businessplan, met daarin onder meer glastuinbouwgebied Glasparel+. Juist deze maand kwam groen licht door een gerechtelijke uitspraak voor verdere ontwikkeling van het gebied.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin