Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland moet duidelijk zijn over toekomst glastuinbouw

De ruimtelijke plannen van de provincie Zuid-Holland zijn niet duidelijk genoeg. Bijvoorbeeld over de toekomst van de glastuinbouw.

‘Niet alles kan meer in Zuid-Holland’ is de titel van het ruimtelijk voorstel van Zuid-Holland. Provincies moeten van het Rijk ruimtelijke puzzels maken, omdat ze volgens het Rijk aan de vooravond staan van een grote verbouwing. Op het ruimtelijk voorstel van Zuid-Holland is de nodige kritiek. Zo vindt de provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit dat niet genoeg duidelijk is wat dan niet meer kan. Zuid-Holland moet juist de pijnlijke keuzes helder maken, ook voor de glastuinbouw.

Zo mist de adviseur een toekomstvisie voor de Greenports, de tuinbouwclusters in de provincie, zeker als het gaat om knelpunten als water en bodem. Ook de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit mist duidelijkheid van de provincie. “De samenleving weet dat er keuzes gemaakt moeten worden, en dat sommige keuzes pijnlijk zullen zijn. Door nu al de hoofdlijnen concreter te maken, ontstaat duidelijkheid over het perspectief.”

Glastuinbouw ‘tussen wal en schip’

Het gemeentebestuur van Westland wees Zuid-Holland er al in een brief op dat de glastuinbouw tussen wal en schip lijkt te vallen in het ruimtelijk voorstel. Westland is buitengewoon kritisch. Op een serie punten laat Zuid-Holland het afweten, vindt de gemeente. Zo heeft de glastuinbouw geen eigen paragraaf in het ruimtelijk provinciaal voorstel. In deze plannen is glastuinbouw gekoppeld aan landbouw, maar waar landbouw extensiveert, moet glastuinbouw juist intensiveren. Specifieke ontwikkelingen worden daardoor niet goed geadresseerd, zoals de rol van de glastuinbouw in de energietransitie en de kansen voor verduurzaming, modernisering en optimale herstructurering, vindt Westland.

Ook wil Westland dat Greenports een uitzondering krijgen als het gaat om nieuwvestiging. Nu wil de provincie geen grote ruimtevragers meer op nieuwe locaties faciliteren (in de lopende herziening van het omgevingsbeleid). Vooral agrologistieke bedrijven hebben die ontwikkelruimte nodig, vindt Westland.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin