Doorgaan naar artikel

Zuid-Holland maakt balans op: forse projecten tuinbouw

Er zit veel provinciaal en landelijk geld in aanleg Warmtelinq. Dit zijn werkzaamheden in Delft. Foto: Misset premium

Er zit veel provinciaal en landelijk geld in aanleg Warmtelinq. Dit zijn werkzaamheden in Delft. Foto: Misset

De provincie Zuid-Holland heeft de laatste vier jaar ingezet op stevige ondersteuning van een toekomstbestendige tuinbouw.

Het provinciebestuur kijkt in een terugblikbrief naar verrichtingen van de afgelopen vier jaar na de verkiezingen van 2019. Dit voorjaar staan nieuwe verkiezingen voor de deur. Voor tuinbouw was het beleid meer dan ooit gericht op toekomstbestendige bedrijven. Waar voorheen ook miljoenen gingen naar het opruimen van verspreid en verouderd glas, lag het beleid nu breder op ontwikkeling van de sector. Vaak was dat beleid al door voorgaande provinciebesturen opgestart overigens.

Afvalwater gezuiverd

Zo is de provincie Zuid-Holland betrokken bij de financiering van collectieve zuivering van gewasbeschermingsmiddelen op de AWZI Nieuwe Waterweg. Via een garantstelling is maximaal bijna € 2 miljoen begrotingssubsidie toegezegd. Daar wordt vanaf volgend jaar voor een groot aantal tuinders het afvalwater gezuiverd (en gelijktijdig medicijnresten en andere microverontreinigingen uit het huishoudelijk afvalwater verwijderd).

Aanleggen Warmtelinq

Na lange voorbereiding en discussie is in 2021 ook het besluit van Warmtelinq genomen, de warmteleiding waarmee havenwarmte naar glastuinbouwbedrijven en woningen getransporteerd wordt. De eerste fase van de warmteleiding krijgt vertakkingen naar tuinbouwgebieden rond Den Haag. De aanleg van het buizennetwerk is in volle gang in Delft en Vlaardingen. “De afgelopen vier jaar hebben we als provincie een belangrijke rol gehad in de realisatie van een warmtetransportnet in Zuid-Holland. Met als belangrijkste mijlpaal het besluit tot de aanleg van de hoofdtransportleiding Warmtelinq, waarmee we tot 170.000 huizen en bedrijven kunnen verwarmen”, schrijft de provincie.

Fieldlab Vertical Farming

Ook werkt de provincie met Greenports Nederland samen in bijvoorbeeld Fieldlab Vertical Farming om kennis en expertise te ontwikkelen voor deze teeltmethode. Ook draagt de provincie bij aan het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport voor een veilige digitale tuinbouwketen.

Verder investeert de provincie in personeel, bedrijven en kennis in de tuinbouw via de Human Capital Agenda. Zo wil de provincie innovatie versnellen. Aan de andere kant heeft de provincie ook beleid om nieuwe verdienmodellen te bouwen, zoals Groene Cirkel Tuin van Holland. Dat is een voorbeeld van verduurzaming en regionalisering van de voedselketen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin