Doorgaan naar artikel

Zilte landbouw dichterbij met meetbare zouttolerantie

Foto: Ronald Hissink

Foto: Ronald Hissink

Een verbeterde methode om zouttolerante gewassen te identificeren helpt de zilte landbouw vooruit.

Dat schrijven wetenschappers in het artikel ‘An improved methodology to evaluate crop salt tolerance from field trials’, geschreven in opdracht van Salt Farm Foundation en het ministerie van Economische Zaken.

Zouttolerantie is een complexe zaak. “In diverse publicaties zijn er grote verschillen in de gerapporteerde zouttolerantieniveaus tussen gewassen, rassen, locaties en jaren”, legt een van de betrokken wetenschappers, Gerrit van Straten van Wageningen UR, uit.

Die inconsistentie belemmert de ontwikkeling van zouttolerante gewassen en zilte landbouw, stellen de onderzoekers. De nieuwe methode kan een nieuwe basis vormen om de potentie van gewassen onder zilte omstandigheden te beoordelen. Naast uniforme data-analyse bepaalt de methode ook een drempelwaarde: de maximale zoutconcentratie zonder opbrengstverlies, waar in de praktijk veel variatie in wordt gezien.

Veredelaar Meijer geïnteresseerd in verbeterde methode

Veredelingsbedrijf Meijer zoekt al vele jaren naar zouttolerante aardappelrassen en de genetica erachter. Guus Heselmans, hoofd veredeling van Meijer, vindt de methodiek van Salt Farm Foundation interessant. Hij is benieuwd of deze tot dezelfde resultaten leidt als die Meijer waarneemt op zijn proefvelden. Bij Meijer wordt de zouttolerantie namelijk niet direct vanuit de plant benaderd, maar de reactie van de plant in relatie tot zout in de bodem. “Wij meten de zoutwaarde in de bodem, ook met verfijnde methodieken. Die komen voort uit onderzoek met Deltares en Provincie Zeeland. Je moet keuzes maken, want er zijn veel factoren die met verzilting te maken hebben. Wij kiezen voor de relatie zout water in de bodem en wortel. Daar veredelen we op.”


Tekst gaat verder onder de foto.

Aardappelen. Zouttolerantie zou veel boeren op de wereld helpen. - Foto: Ronald Hissink

Aardappelen. Zouttolerantie zou veel boeren op de wereld helpen. – Foto: Ronald Hissink

Hogere opbrengsten en inkomens met zouttolerant gewas

In het artikel van Salt Farm Foundation en het ministerie staat dat een uniforme aanpak om de zouttolerantie te bepalen, het startpunt is voor de ontwikkeling van nieuwe zouttolerante gewasvariëteiten die miljoenen boeren kunnen helpen. Verzilting treft grote delen van de wereld en miljoenen boeren worden geconfronteerd met afnemende opbrengsten, wat soms zelfs leidt tot gedwongen migratie. Met zouttolerante gewassen kunnen opbrengsten en inkomsten in verzilte gebieden worden verhoogd.

Lees ook: Zouttolerant bouwplan in de maak

Beheer
WP Admin