Doorgaan naar artikel

Zaaikouter zaait beter dan zaaibalk

Uit de demonstratie van groenbemesters van Delphy blijkt dat het zaaien van een groenbemester met een zaaikouter leidt tot een betere grondbedekking dan het zaaien met een zaaibalk achter een cultivator. Een geslaagde groenbemester begint dus bij de juiste zaaimethode.

Op het praktijkbedrijf Geling Oploo werd door Delphy 3 weken geleden een demonstratie georganiseerd van zaaimethoden van groenbemesters. Na 3 weken zijn de effecten van de verschillende zaaimethoden op de standdichtheid en grondbedekking al duidelijk te zien. Voor een goed effect van een groenbemester is het belangrijk dat de groenbemester snel het veld dicht heeft om goed te kunnen concurreren met onkruid.

Kouter versus zaaibalk

Zaaien met een zaaikouter geeft bij alle zaadmengsels en groenbemesters een duidelijk hoger plantaantal per vierkante meter, namelijk gemiddeld 51 meer planten. Het groenbedekkingspercentage is bij deze zaaimethode circa 18% hoger in vergelijking tot het zaaien met een zaaibalk achter de cultivator. Die methode wordt in de praktijk veel toegepast.

Naast dit aspect volgt Delphy ook de ontwikkeling van de aaltjessituatie bij de diverse varianten.

Geen onderzoek

Bert Aasman en Jos Souren van Delphy benadrukken dat dit een demonstratie is en geen onderzoek, maar dat deze waarnemingen de praktijkervaringen van Delphy wel bevestigen.

Delphy voert de demonstraties Groenbemesters uit in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin