Doorgaan naar artikel

WRR: ‘gezond eten goedkoper’

Nederland moet het beleid gericht op voedselproductie verschuiven van een landbouwbeleid naar een voedselbeleid. Bijvoorbeeld door ongezond eten duurder en gezond eten goedkoper te maken. Dat vindt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

“Het Nederlandse beleid heeft zich lange tijd vooral gericht op het verhogen van de productiviteit van de landbouw, het verzekeren van voedselveiligheid en het bevorderen van de export. Het is daarin nog altijd succesvol. De veranderingen in de mondiale voedselvoorziening vragen echter om een heroriëntatie van beleid”, aldus WRR.

Een van de aanbevelingen is het overwegen van een vereveningsfonds dat het goedkoper maken van gezond voedsel financiert uit inkomsten uit een opslag op ongezond voedsel. Groente staat als gezond, maar te weinig gegeten voedsel in  het rijtje van goedkoper te maken producten. Wie precies geld zou krijgen uit zo’n vereveningsfonds wordt door de WRR niet nader uitgewerkt.

De Raad adviseert de regering om een voedselstrategie te ontwikkelen die niet alleen gericht is op de productie, maar ook op de consumptie. Hierin moet aandacht zijn voor ecologische houdbaarheid, volksgezondheid en robuustheid van voedselproductie. WRR constateert dat de voedselvoorziening tegen ecologische grenzen aanloopt, zeker met de groeiende voedselbehoefte. Op het gebied van volksgezondheid ziet WRR vooral risico’s in het antibioticagebruik in de veehouderij en een ongezond dieet dat risico’s voor de volksgezondheid met zich mee brengt.

In de voedselvisie zou volgens WRR ook aandacht moeten zijn voor de robuustheid van het voedselsysteem, waarbij de voedselproductie in staat is om schokken op te vangen door het bevorderen van variatie in gewassen en spelers en een goed beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Bij de nieuwe voedselstrategie moet rekening worden gehouden met de veranderde machtsverhoudingen in de voedselketen. In het verleden waren vooral de landbouw, overheid en kennisinstituten belangrijk voor het bepalen van het voedselbeleid. Nu spelen consumenten, supermarkten, maatschappelijke organisaties en agribusinessbedrijven als zaaizaad- en veevoerbedrijven een belangrijkere rol. Hierdoor moet het beleid zich ook meer richten op deze spelers, vindt WRR, die het rapport donderdag heeft aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw).

Staatssecretaris Dijksma reageert: “Het kabinet werkt samen met het bedrijfsleven, onderzoekers en consumenten dag in dag uit aan oplossingen voor de uitdagingen in onze voedselproductie en consumptie. De WRR werpt met dit rapport de juiste vragen en dilemma’s op. Wij gaan daar verder mee aan de slag en komen snel met een kabinetsreactie op het rapport.” Ze wijst erop dat het voedseldebat leeft in de samenleving en dat het goed is dat de discussie met dit WRR-rapport verder gevoerd kan worden.

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin