Wetenschappers: Regulering gentech ouderwets

02-09 | |
De technieken in het moderne zaadvak zijn wel veel sneller maar niet per se onveiliger dan klassieke veredeling. Foto: Ton van der Scheer
De technieken in het moderne zaadvak zijn wel veel sneller maar niet per se onveiliger dan klassieke veredeling. Foto: Ton van der Scheer

Niet de techniek, maar het nieuwe product dat met gentech gemaakt wordt zou gereguleerd moeten worden.

Dat schrijven gentechwetenschappers in het septembernummer van wetenschappelijk tijdschrift Science. De huidige regels voor levende producten die tot stand zijn gekomen met genetische modificatie zijn ouderwets. Ze zijn gebaseerd op mogelijke risico’s van technieken, die in de vorige eeuw door veredelaars van planten- en dierenrassen werden gebruikt.

Crispr-Cas9 als techniek veilig

Vooral in Europa zijn de regels nog steeds zeer streng. Voedsel waarvan ingrediënten genetisch zijn gemodificeerd, ook verse groente en fruit, mag hier niet op de markt worden gebracht. Het voorzorgprincipe – met als uitgangspunt dat de toekomstige risico’s van deze gentech onvoldoende bekend zijn – is volgens de wetenschappers niet meer van toepassing op nieuwe in zichzelf niet onveilige technieken als Crispr-Cas9. Die techniek werd in 2018 door de hoogste EU-rechter in 2018 onder de strengste gentech-regels gebracht.

Beoordeling per gewas is niet duur

De gewassen, die met deze nieuwe gentechnieken kunnen worden veredeld, kunnen echter volgens de wetenschappers prima op hun genetische eigenschappen worden beoordeeld. De gebruikte veredelingstechniek is in het eindproduct vaak niet eens meer te herleiden. Die risicobeoordeling is technisch goed mogelijk en zou volgens de wetenschappers ook maar enkele duizenden dollars per nieuw ras hoeven te kosten.

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur

3 thoughts on “Wetenschappers: Regulering gentech ouderwets

  1. Is het risico op verdere genetische versmalling en de mogelijke gevolgen hiervan ook ingecalculeerd (doorfokeffect)? Is het risico op monopolisering van de voedselketen door middel van eigendom van genetische eigenschappen ingecalculeerd? Zo nee, dan niet dereguleren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer