EU-rechter: strengere gentech-regels ook voor Crispr-Cas

26-07-2018 | Laatste update op 15-09 | |
Foto: Henk Riswick
Foto: Henk Riswick

Nieuwe veredelingstechnieken moeten vallen onder de regels voor genetische modificatie. Dat heeft de hoogste Europese rechter woensdag 26 juli uitgesproken. Daarmee zet het Europese Hof van Justitie de Europese veredelingsindustrie op een achterstand bij veredelingsbedrijven buiten de EU, die wel gebruik kunnen maken van nieuwe technieken, zoals Crispr-Cas9.

De Europese Unie stelt strenge veiligheidseisen bij de ontwikkeling, de teelt en het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde organismen. Die eisen werden gesteld toen het mogelijk bleek soortvreemde erfelijke eigenschappen in planten in te bouwen.

Nu zijn er meer verfijnde technieken, die het mogelijk maken binnen het arsenaal aan erfelijke eigenschappen van een soort veranderingen aan te brengen in het DNA. Die technieken vallen, zegt de rechter, onder dezelfde strenge regels als bij de modificatie met soortvreemde technieken.

Nieuwe en traditionele modificatie even risicovol

De Europese rechter laat in zijn uitspraak ruimte voor (nieuwe) veredelingstechnieken die al worden toegepast en waarvan de veiligheid vaststaat. Bij nieuwe veredelingstechnieken worden veranderingen aangebracht binnen de erfelijke eigenschappen van een gewas, zonder daarbij nieuwe eigenschappen van andere soorten in te brengen. Daarmee wijken de nieuwe technieken af van traditionele genetische modificatie, waarbij soortvreemde eigenschappen in planten worden ingebouwd.

Met de nieuwe technieken is het mogelijk gewassen sneller te veredelen dan via de klassieke veredeling. Het gaat hier om technieken die van nature niet voorkomen. De Europese rechter zegt dat de nieuwe veredelingstechnieken in de kern dezelfde risico’s met zich meebrengen als de traditionele genetische modificatie. Gewassen die zijn verkregen met nieuwe veredelingstechnieken kunnen zich in het milieu vermeerderen en landsgrenzen overschrijden. “De gevolgen van een dergelijke introductie in het milieu kunnen onomkeerbaar zijn”, aldus de rechter.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bekijkt de implicaties van de uitspraak, waarop nog wordt gestudeerd.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer