Doorgaan naar artikel

Westland start procedure onteigening kassen

De gemeente Westland start de procedure voor onteigening van glaspercelen voor ontwikkeling van bedrijventerrein Honderdland fase 2.

Westland verwacht in die procedure gronden te verkrijgen ter waarde van circa € 15,5 miljoen, zo blijkt uit de reserveringspost. Bij het proces zijn glastuinbouwbedrijven betrokken waarmee ontwikkelaar HOC al jaren in onderhandeling is. De oplopende grondprijs heeft het proces extra ingewikkeld gemaakt. Uitkoop en herplaatsing zijn daarmee lastiger financierbaar.

Westland zal de verworven grond nadien overdragen aan ontwikkelaar HOC

Onteigening is toegestaan als het algemeen belang daarmee aantoonbaar is gediend en vooraf schadeloosstelling is verzekerd. Westland zal de verworven grond nadien overdragen aan ontwikkelaar HOC.

Procedure in gang zetten

Het college van burgemeester en wethouders wil de onteigeningsprocedure nu in gang zetten, en de gemeenteraad voorstellen het verzoek bij de Kroon neer te leggen. Zodra het koninklijk besluit is genomen, kan het college starten met voorbereiden van de procedure. De onteigeningsprocedure start zodra het koninklijk besluit is genomen en ter inzage heeft gelegen.

Belangrijke uitspraak Terneuzen

Voor de ontwikkeling van glastuinbouwgebied in Terneuzen in 2013 heeft de Hoge Raad juist een belangrijke uitspraak gedaan. De Hoge Raad ondersteunt in zijn uitspraak de gemeente Terneuzen dat de onteigeningsgronden juist heeft toegepast. Er is wel degelijk door overheid onteigend en ontwikkeld, stelt de Hoge Raad. Dat is een belangrijke voorwaarde voor onteigening en die wordt door de Hoge Raad bekrachtigd. Daarmee is een extra schadeloosstelling aan oude grondeigenaren van de baan.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin