Doorgaan naar artikel

Westland staat ook kleine Polenhotels toe

Remmert Keizer van Gemeentebelangen Westland pleitte voor kleine huisvestingslocaties.

Remmert Keizer van Gemeentebelangen Westland pleitte voor kleine huisvestingslocaties.

Nu Westland ook kleine Polenhotels wil toestaan op glastuinbouwpercelen kunnen ook tuinders plannen indienen.

De gemeente wil de ondergrens van 100 bedden loslaten in een programma om op maximaal 16 locaties professionele huisvesting te realiseren met uitzendbureaus. Het verlagen van de ondergrens was de wens van de oppositiepartijen. In het voorstel voor de gemeenteraad stelt het college van burgemeester en wethouder wel dat deze kleinere huisvestingslocaties op glastuinbouwpercelen professioneel geleid moeten worden met voldoende toezicht.

Tuinderswoningen opkopen

In totaal is minimaal voor 2.000 arbeidsmigranten snel huisvesting nodig. Westland heeft een lijst met 16 locaties waar het mogelijk huisvesting wil realiseren. De gemeente wil het aantal bedden daarna verder opvoeren om ook arbeidsmigranten uit dorpen en tuinderswoningen centraal te huisvesten en zo burgerwoningen beschikbaar te krijgen voor eigen inwoners. De tuinderswoningen wil de gemeente mogelijk uitkopen voor herstructurering.

Remmert Keizer van Gemeentebelangen Westland pleitte voor kleine huisvestingslocaties.

Remmert Keizer van Gemeentebelangen Westland pleitte voor kleine huisvestingslocaties.

De gemeente heeft in kaart gebracht wie de arbeidsmigranten zijn. Er wonen op dit moment ongeveer 4.500 arbeidsmigranten in Westland. Zo’n 600 mensen wonen op de 2 grootschalige locaties (Maasdijk en Wateringen). De overige mensen wonen voor de helft in woningen in de dorpen en de andere helft woont in tuinderswoningen in het glastuinbouwgebied.

70% migranten is Pools

Daarnaast reist een groot deel van de arbeidsmigranten dagelijks naar Westland. Naar schatting zijn dat ongeveer 8.000 mensen. Momenteel komt zo’n 70% van de arbeidsmigranten uit Polen, maar dit aandeel daalt. Het aandeel Letten, Roemenen en Moldaviërs (met een Roemeense nationaliteit) neemt toe. Ruim een kwart van de Poolse arbeidsmigranten overweegt om permanent te blijven.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin