Doorgaan naar artikel

Weerbare wortel centraal op witlofplatform

Foto: Stan Verstegen

Foto: Stan Verstegen

Op het witlofplatform staat dit jaar het telen van een weerbare wortel centraal. Om de effecten van een aantal methoden daarvoor te zien, was het op 27 september nog te vroeg. Wel was er uitleg over hoe die effecten dan tot stand zouden moeten komen.

Het witlofplatform 2017 is georganiseerd door ChicoGrow, v/d Grond en Logiq Assist. Op een perceel in Bant (Noordoostpolder) zijn vier objecten aangelegd in het op 13 juni gezaaide ras Vintor.

In het object van Plant Health Cure werd alleen op 22 september een aanvullende bemesting met 100 kilo kalksalpeter per hectare uitgevoerd. In de overige drie objecten werd op 5 juli en 8 augustus aanvullend 20 kilo stikstof toegediend in de vorm van 130 kilo NPK 16-0-32. Op 25 augustus volgde nog 32 kilo stikstof in de vorm van KAS en op 22 september de genoemde bemesting met 100 kilo kalksalpeter. Het betreft een strokenproef met objecten van 15 meter breed.

Behandelingen per object

In het object van Plant Health Cure werd op 14 juli 60 liter per hectare van het product MooR toegediend. Daarna volgde elke drie weken 1,5 kilo Natural Green Classic + 1,5 kilo PreTect + 5,0 liter OPF 5-2-5 per hectare. Tot 27 september waren dat drie behandelingen, maar de behandeling wordt in dezelfde frequentie voortgezet tot aan het rooitijdstip. Dat geldt ook voor de volgende objecten.

In het object van Bayer CropsScience bestaat de behandeling vanaf begin augustus uit elke 7 tot 10 dagen 5 liter Serenade per hectare. Tot 27 september was dat vier keer.

Voor de beoordeling van het effect op de wortels was het op 27 september nog te vroeg. - Foto's: Stan Verstegen

Voor de beoordeling van het effect op de wortels was het op 27 september nog te vroeg. – Foto’s: Stan Verstegen

In het object van PlantoSys werd er vanaf 15 augustus wekelijks behandeld met 1 liter SalicylPuur + 0,5 liter Cuprum per hectare, tot 27 september zes keer.

In het object Pentagrow werd in het 4-bladstadium 0,75 liter Nutri Phite Magnum S toegediend en veertien dagen later nog eens 1,5 liter per hectare. Afsluitend werd in het 16-bladstadium nogmaals 1,5 liter gebruikt met daaraan 0,5 liter Pentakeep Hyper toegevoegd.

Uit de stand van de gewassen en monsters van uitgetrokken wortelen waren op 27 september nog geen verschillen af te leiden. Bij rooien zullen er per object 100 wortels worden beoordeeld op lengte, dikte en gewicht. De proef krijgt een vervolg in de trekkerij waar er per object vier keer een proef met 100 wortels wordt opgezet. Die proeven zullen door ChicoGrow beoordeeld worden op productie, kwaliteit en inhoudsstoffen.

Werking van de middelen

De fabrikanten kregen vervolgens in een aansluitende bijeenkomst bij Netl in Kraggenburg de gelegenheid de werking van hun producten toe te lichten.

Het middel Serenade van Bayer is een bacteriepreparaat met werking op met name echte meeldauw. De werking van het contactmiddel zal dus tot uiting moeten komen zodra er in de proef sprake is van aantasting door meeldauw.

Object Pentagrow

De middelen Nutri Phite Magnum S en Pentakeep Hyper worden in Nederland door Pentagrow op de markt gebracht. Nutri Phite Magnum S bevat 5% ammoniumstikstof en 10% kalium, maar het opvallende is een speciaal geformuleerde vorm van PO3 (fosfiet). Vanwege de formulering lost het fosfiet niet op zoals dat bij producten met niet-geformuleerde fosfiet wel het geval is. Daardoor komt de geformuleerde fosfiet altijd in de plant terecht en daar komt het pas vrij voor de aanmaak van extra chlorofyl. Hierdoor ontstaat meer wortelgroei. Fosfiet zorgt bovendien voor een hardere, meer weerbare plant. Het percentage fosfiet is equivalent aan 38% P2O5.

Pentakeep Hyper van Pentagrow bevat 5-Amino levulinezuur (ALA). Dat is een van de aminozuren die van nature in een plant voorkomt. ALA speelt een belangrijk rol bij de synthese van bladgroen. Door het verhogen van het gehalte kan een plant meer bladgroen maken en gaat de fotosynthese omhoog. Het resultaat is een hogere productie en weerbaarheid.

Het witlofplatform 2017 is georganiseerd door ChicoGrow, v/d Grond en Logiq Assist. Op een perceel in Bant (Noordoostpolder) zijn vier objecten aangelegd in het op 13 juni gezaaide ras Vintor.

Het witlofplatform 2017 is georganiseerd door ChicoGrow, v/d Grond en Logiq Assist. Op een perceel in Bant (Noordoostpolder) zijn vier objecten aangelegd in het op 13 juni gezaaide ras Vintor.

Object PlantoSys

Het middel SalicylPuur van PlantoSys bevat gestabiliseerd natuurlijk salicylzuur. Dat is een hormoon dat een plant van nature aanmaakt bij een infectie door een virus, bacterie en/of biotrofe schimmel. Salicylzuur is zelf geen afweerstof, maar het zet de plant aan om afweereiwitten aan te maken. Bijvoorbeeld eiwitten die in de plant een bacterie kunnen afdoden. Hiervoor moet de concentratie een bepaald niveau in de plant bereiken. Via bladbespuiting stijgt de concentratie salicylzuur in heel de plant. Als de plant na de behandeling wordt geïnfecteerd, hoeft deze zelf nog maar weinig hormoon aan te maken om de eigen afweer door eiwitproductie op te starten. Een plant kan zo sneller en krachtiger op een infectie reageren door stimulatie van het planteigen afweersysteem (SAR). In aardbeien zijn er positieve resultaten bereikt met het middel om Phytophthora cactorum te onderdrukken. De firma wil in deze proef kijken of dat effect er ook is tegen Phytophthora in witlof.

Het middel Cuprum van PlantoSys is een kopermeststof. De koperdeeltjes in de meststof zijn microdeeltjes (‘metaalpartikeltjes’) met een positieve lading. Omdat een blad negatief geladen is, wordt het koper door het blad aangetrokken en vastgehouden. Door de gepatenteerde productiemethode en de positieve lading gaan de partikeltjes niet samenklonteren. Door de afsplitsing van ionen is het nodig het middel na tien dagen te herhalen. Cuprum is geen koperzout, zoals andere kopermeststoffen wel zijn. De meststof geeft geen zichtbaar residu, geen groeiremming en heeft geen veiligheidstermijn of re-entry interval. Het geeft de plant een verhoogde afweer tegen schimmels, zoals Phytophthora. De geadviseerde dosering van 0,5 liter per hectare bevat 5 gram koper.

Object PHC

De aanpak van Plant Health Cure richt zich op een gezonde bodem. Dat is de basis voor een goed groeiende, weerbare plant. In het object op het witlofplatform koos PHC uit haar scala aan producten voor het toedienen van MooR, Natural Green Classic, PreTect en OPF.

MooR is een bodemverbeteraar met bacteriën, fulvine en humine uit drinkwater. Het is een chelaat dat het bodemleven helpt om nutriënten beter beschikbaar te maken voor de plant. Verder stimuleert het de wortelgroei en vormen de bacteriestammen in het product voor een fysieke en chemische barrière voor ongewenste organismen die daardoor de plant niet kunnen binnendringen.

Stilleven op het witlofplatform ...

Stilleven op het witlofplatform …

Natural Green Classic is een bladmeststof gemaakt ui 100% kalksteen. Bij witlof wordt het toegepast in de fase van lengtegroei van de wortel. Het bevat 79% calciumcarbonaat en 7% magnesiumcarbonaat. Verder is het rijk aan silicium, ijzer, koper, mangaan en zink. Door een zogenaamde botsbehandeling in een versneller zijn de calciumdeeltjes zodanig verkleind dat ze snel opneembaar zijn in de plant. Daarnaast zijn door deze behandeling de deeltjes positief geladen. De microfijne deeltes (< 4 micron) kunnen makkelijk in het bladweefsel doordringen via de cuticula op het bladoppervlak. Eenmaal in het blad worden de deeltjes opgelost. Daarbij komen de mineralen vrij en wordt CO2 afgegeven. Door de toegenomen vitaliteit en weerstand van de plant kan worden bespaard op chemische bestrijding.

Verder wordt de fotosynthese verbeterd en het metabolisme meer geactiveerd. Het verhoogt het suiker- en vitaminegehalte en zorgt voor vitaliteit en snel herstel van de bladkleur.

Voorkomen schimmelziekten

PreTect zorgt voor de vermindering van de aanmaak van ethyleen, zodat groenten langer houdbaar zijn. Daarnaast zet het Harpine eiwit in het product aan tot opbouw van verdedigingsstoffen en wordt calcium gemobiliseerd. Het product is door een efficiënte afweer in staat om te helpen bij het voorkomen van een grote verscheidenheid aan schimmelziekten, infecties en bacteriële en virale aantastingen.

Ook aantastingen door insecten en nematoden worden voor een groot deel voorkomen. Zo hoeft een kleiner aantal insecten bestreden te worden waardoor minder snel resistentie zal optreden. Het wordt toegepast als bladbemesting in chelaatvorm en bevat 7,5% Fe, 1,5% Mn, 1,5% Zn, 0,4% Cu en 1,6% Mg.

Snelwerkende meststof

OPF 5-2-5 is een snelwerkende meststof met 5% stikstof, 2% fosfaat en 5% kalium. Het is een 100% plantaardige, vloeibare meststof met een hoog gehalte aan aminozuren. In combinatie met PreTect en Natural Green helpt OPF 5-2-5 vooral aan het einde van een teelt voor voldoende doorgroei om net dat beetje extra suikers naar de wortel te brengen.

Beheer
WP Admin