‘We rekenden op een hogere productie spruiten’

07-09-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Een door slakkenvraat aangestaste spruitenplant. - Foto: Hans Prinsen
Een door slakkenvraat aangestaste spruitenplant. - Foto: Hans Prinsen

“Het valt nog steeds niet mee met de slakken”, merkt Ad van der Burg op. Samen met zijn broer Job teelt hij spruitkool op hun bedrijf in Stompetoren in Noord-Holland.

De vaststelling komt er met de nodige ironie uit, want het was meteen raak met de slakken vanaf het moment dat de spruitkoolplanten de grond in gingen. Aan de kanten van de percelen blijft de slakkendruk hoog. Waar een groenbemester stond, is dat vaak ook in het veld het geval. “Het zal wel met het wisselende weer te maken hebben. Of de korrels werken onvoldoende, of misschien groeien de slakken er na opname alsnog doorheen”, zegt Ad.

Tot nu toe zijn er twee plekken met serieuze vraatschade. “Dat moet wel verbeteren, om te voorkomen dat het een probleem wordt. Als het weer meewerkt, kunnen we de slakkenpopulatie soms ineens terugdringen.”

Eveneens hardnekkig zijn aardvlooien. Ondanks meerdere behandelingen blijven ze aanwezig.

Productie Davlin matig

Ad startte op maandag 30 augustus met de pluk van Davlin, met een matige productie. “Dat is toch een tegenvaller”, zegt de teler. “De start van de teelt was weliswaar niet al te best, maar stond er vervolgens best mooi bij. Verder dachten we dat het gezien het weer de afgelopen tijd nog behoorlijk zou bijgroeien. We gaan door met oogsten, in een tempo waarmee we ons ‘niet uit de spruiten plukken’.”

Bemesting en gewasbescherming

Enkele weken geleden hebben de Van der Burgs in alle teelten – uitgezonderd de vroegste – nog een bijbemesting uitgevoerd met KAS, om de lengtegroei in de benen te houden. Wat ziekten en plagen betreft, is het – uitgezonderd slakken en aardvlooien – goed in de hand te houden. Koolvlieg is niet aan de orde. “Die is in ons gebied eigenlijk nooit een probleem”, zegt Ad. Wat schimmels betreft is het eveneens rustig.

Verzopen plekken

Job, de broer van Ad, gaf in het teeltgeluid van eind juni aan dat de neerslaghoeveelheden niet dusdanig waren dat ze afvoergreppels moesten graven. Dat was toen, want daarna viel er zo veel regen dat er wel maatregelen nodig waren. De maatregelen konden niet voorkomen dat er plekken verzopen zijn, en dat er plekken zijn waar de groei van het gewas is achtergebleven. “Dat gaan we merken in de productie”, zegt Ad.

Auteur: Joost Stallen

en Job van der Burg
Ad en Job van der Burg spruitkooltelers


Beheer